SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 2/2024

24. januar 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 23. januar 2024. På mødet deltog TAT-Kredsens formand Kim Clausen for første gang i et hovedbestyrelsesmøde i forbundet.

På mødet drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK24
Aftale- og overenskomstforhandlingerne er nu startet op. I første omgang er det primært tekniske møder, der har været afholdt mellem parterne – centralorganisationerne i CFU og Finansministeriet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Forbundets centralorganisation CO10 følger forhandlingerne tæt, og drøftede status på et hovedbestyrelsesmøde i CO10 i sidste uge.

Forhandlingerne foregår i fortrolighed, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et bud hverken på indhold eller, på hvornår det kan forventes, at der indgås et forlig på det statslige område.

Tillægsforhandlingerne i Skatteforvaltningen
Forberedelserne til årets tillægsforhandlinger i Skatteforvaltningen forløber fortsat efter planen i de enkelte styrelser.

På forbundets hjemmeside bliver der under ”Tillægsforhandlingerne 2024” løbende lagt materiale op vedrørende tillægsforhandlingerne, og her kan medlemmerne også finde inspiration forud for PULS.

Hovedbestyrelsen havde en generel drøftelse af indgåelse af tillægsaftalerne i de enkelte styrelser. Der er ikke truffet nogen beslutning – det vil først ske, hvis det bliver aktuelt – men det kunne f.eks. være, at aftalerne først underskrives, når der er et forhandlingsresultat i alle styrelser, som begge parter står bag. Dermed lades ingen medlemmer ”tilbage på perronen”, hvis der ikke kan opnås enighed om udmøntning af tillægspuljerne i alle styrelser.

Kompensation for St. Bededag
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu udsendt cirkulære om udbetaling af den lovbestemte kompensation som følge af afskaffelsen af St. Bededag fra i år.

Kompensationen udbetales som et løntillæg på 0,45% af årslønnen og udbetales sammen med feriegodtgørelsen to gang årligt sammen med lønnen for maj og august.

Udbetalingen sammen med lønnen for maj vedrører optjeningsperioden 1. september til 31. maj, mens udbetalingen sammen med lønnen for august vedrører optjeningsperioden 1. juni til 31. august.

Første udbetaling af løntillægget sammen med lønnen for maj 2024 vedrører dog optjeningsperioden 1. januar 2024 til 31. maj 2024.

DTS på facebook og Instagram
Dansk Told & Skatteforbund er kommet på facebook og Instagram – først og fremmest for ad de kanaler at være med til at synliggøre de to skattefaglige uddannelser.

Der er link til profilerne øverst på forbundets hjemmeside dts.dk – og alle, der følger, liker og deler indhold er med til at sprede budskaberne om de skattefaglige uddannelser professionsbachelor i skat og diplom i skat.

Hent NYT fra DTS nr. 2/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14