SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 5/2024

13. marts 2024
Opgaver fra Vurderingsstyrelsen

Skatteforvaltningens ledelse har besluttet, at Vurderingsstyrelsen skal have hjælp fra Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen til at løse de aktuelle opgaver i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.

De to styrelser vil derfor skulle indlåne sagsbehandlingsopgaver fra Vurderingsstyrelsen svarende til ca. 200 årsværk. Første halvdel starter 1. maj 2024 – anden halvdel 1. august 2024.

De medarbejdere i de to styrelser, som skal løse opgaverne, vil få en oplæring fra Vurderingsstyrelsen, men skal løse opgaverne fra deres nuværende placering. Deres nuværende ansættelsesforhold og -vilkår fortsætter uændret, og f.eks. vil indgåede aftaler om ferieafvikling blive respekteret. Det forventes, at bistanden med opgaveløsningen til Vurderingsstyrelsen vil tage mellem 9 og 12 måneder, og de berørte medarbejdere vil have tilbagegangsret til deres nuværende opgaver.

Ledelsen har i dialogen med personaleorganisationerne udtrykt håb om, at der i tilstrækkeligt omfang melder sig frivillig til at være med til at løse opgaverne på vurderingsområdet. Men i det omfang, at der ikke melder sig tilstrækkeligt med frivillige, vil det være nødvendigt at udpege de resterende til løsning af opgaverne.

Det skal understreges, at personaleorganisationerne ikke har indgået en aftale med Skatteforvaltningens ledelse om modellen for løsning af vurderingsopgaver i andre styrelser – det bygger alene på en ledelsesbeslutning. Men personaleorganisationerne har indgået en aftale om et månedligt, pensionsgivende tillæg på 5.000 kr. til de medarbejdere, der er med til at løse de indlånte opgaver.

På trods af en række forbehold omkring de opgaver i de tre styrelser, der nu ikke kan blive løst af medarbejderne på grund af arbejdet med de indlånte opgaver – samt den betydelige oplæringsopgave, der nu bliver lagt på medarbejderne i Vurderingsstyrelsen – bakker Dansk Told & Skatteforbund op omkring den model, som ledelsen har besluttet omkring hjælp til Vurderingsstyrelsen. Men forbundet vil naturligvis løbende følge med i, hvordan det går med løsningen og med de involverede medlemmer.

Dansk Told & Skatteforbund lægger vægt på, at der er lagt op til størst mulig grad af frivillighed i forbindelse med opgaven – kombineret med aftalen om tillæg til dem, der skal løse sagsbehandlingsopgaverne. Især frivilligheden er vigtigt, for tvangsudskrivning af medarbejdere fører aldrig noget godt med sig.

Hvis medlemmer oplever problemer i forbindelse med løsningen af opgaver for Vurderingsstyrelsen – herunder hvis man bliver ”prikket” til opgaven mod sin vilje – skal forbundet opfordre til, at man kontakter sin lokale tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat.

Hovedbestyrelsen vil drøfte sagen på hovedbestyrelsesmødet den 19. marts 2024.

Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde tirsdag den 19. marts 2024. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

  • Præsentation af projekt Løkken
  • OK’24
  • Indlån af vurderingsopgaver til Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Skatteankestyrelsen
  • Økonomi
  • Professionsbachelor i skat og Diplom i skat
  • Status på integration af TAT
  • Nyt fra sekretariatet
  • Nyt fra kredse, TR-fora og udvalg

Hent NYT fra DTS nr. 5/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14