SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 6/2024

20. marts 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 19. marts 2024. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK24
Forhandlingerne om de specielle krav på Dansk Told & Skatteforbunds aftale- og forhandlingsområder er nu afsluttet, og forbundet har i samarbejde med CO10 indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om nogle forhøjelser af grundlønnen for flere medlemsgrupper, som alle træder i kraft 1. april 2025.

Det samlede resultat af OK24 rettet mod forbundets medlemmer er kortfattet beskrevet i oversigten her og mere uddybende i notatet her.

Hovedbestyrelsen drøftede resultatet af forhandlingerne. I lyset af de tilbagemeldinger, der er kommet på baggrund af tillidsrepræsentanternes dialog med medlemmerne, er der i alt overvejende grad en positiv holdning til resultatet.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at forbundets repræsentanter på CO10´s ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i dag, skal stemme for en anbefaling af et ja til forliget.

Medmindre der er grundlag for andet efter behandlingen på CO10´s repræsentantskabsmøde, vil det derfor blive et ja til det samlede resultat fra Dansk Told & Skatteforbund.

Tillægsforhandlingerne ´24
Tillægsforhandlingerne er i gang rundt om i Skatteforvaltningens styrelser. De fleste steder går det godt, men enkelte steder er forhandlingsudspillet fra ledelsens side så utilfredsstillende på forbundets område, at det i sidste ende kan blive aktuelt at løfte forhandlingerne fra styrelsernes tillidsrepræsentanter og op til forbundsformanden.

Opgaver fra Vurderingsstyrelsen
Hovedbestyrelsen drøftede status på, at opgaver fra Vurderingsstyrelsen midlertidigt skal løses i Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen.

Det tegner til, at der er interesse blandt medarbejderne i de to styrelser omkring at være med til at løse opgaven – måske tilskyndet af den indgåede aftale om et pensionsgivende tillæg på 5.000 kr. pr. måned til de medarbejdere, der i en periode på indtil et år skal være med til at løse vurderingsopgaver med base i de to styrelser.

Der er ikke en aftale om et tilsvarende tillæg til medarbejdere i Vurderingsstyrelsen, som bl.a. skal være med til at stå for oplæring i løsning af opgaverne. Det har givet nogen utilfredshed blandt medlemmerne i Vurderingsstyrelsen, hvilket der er stor forståelse for.

Hovedbestyrelsen håber fortsat, at det af frivillighedens vej lykkes at finde de medarbejdere i Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen, som skal løse vurderingsopgaver – og forbundet bakker op om, at det er en vigtig opgave, Skatteforvaltningens styrelser må stå sammen om at løse.

Fortjenstmedaljen
Administrations- og Servicestyrelsen har revurderet mulighederne for at indstille medarbejdere i Skatteforvaltningen til at modtage Den Kongelige Fortjenstmedalje – typisk i forbindelse med 40-års jubilæum eller ved afsked.

Vurderingen sker på baggrund af den pågældendes løn, og der har været administreret efter lave beløbsgrænser, som betød, at en del af forbundets medlemmer var udelukket for en indstilling. Men efter den dialog med Ordenskapitlet, kan der nu ske indstilling af medarbejdere, der højst har en grundløn svarende til godt 38.000 kr. og en samlet løn på ca. 41.000 kr. inkl. tillæg.

Der vil ske en revurdering af de indstillinger, der er blevet afvist i 2023 på grund af for høj løn.

Forbundet har rejst denne problemstilling over for Administrations- og Servicestyrelsen flere gange, og hovedbestyrelsen er derfor tilfreds med, at der er fundet en løsning med nye og højere beløbsrammer i dialog med Ordenskapitlet, så flere af forbundets medlemmer kan indstilles til Fortjenstmedaljen i forbindelse med jubilæum eller afsked.

Hent NYT fra DTS nr. 6/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14