SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 7/2024

8. april 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde på Teams mandag den 8. april 2024. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlingerne ´24
Der er fortsat fuld gang i tillægsforhandlingerne rundt omkring i Skatteministeriets styrelser – og i de første styrelser, er de stort set afsluttet.

Hovedbestyrelsen drøftede status på forhandlingerne og må konstatere, at der i enkelte styrelser fortsat er nogle ”knaster” i ledelsens udspil, som kan gøre det vanskeligt at nå til enighed om en aftale, hvis ikke der sker ændringer i forbindelse med de videre forhandlinger.

Det er dog fortsat målet, at der kan indgås aftaler i alle styrelser.

Opgaver fra Vurderingsstyrelsen
Der er nu fundet de medarbejdere i Skattestyrelsen og i Gældsstyrelsen, som i en periode skal være med til at løse de opgaver, der er indlånt til styrelserne fra Vurderingsstyrelsen.

Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at det i Skattestyrelsen er lykkedes at finde de nødvendige medarbejdere ved 100% frivillighed.

Dansk Told & Skatteforbund står naturligvis bag den indgåede aftale om tillæg til de medarbejdere, der skal løse vurderingsopgaver i en periode, men det skal understreges, at forbundet nøje følger med i forholdene for medlemmerne i Vurderingsstyrelsen – herunder for dem, som nu skal være med til oplæring i opgaverne. Også i lyset af, at det ikke var muligt at indgå en central aftale om tillæg til de medarbejdere i Vurderingsstyrelsen, som skal stå for oplæringsopgaverne.

Forbundet holder naturligvis øje med forholdene i Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen, mens der løses opgaver for Vurderingsstyrelsen. Her vil der være opgaver, der ikke kan blive løst – eller som skal løses af andre kolleger – mens hjælpen til Vurderingsstyrelsen står på.

Hovedbestyrelsen håber, at runde to med udpegning af medarbejdere til løsning af opgaver for Vurderingsstyrelsen vi foregå lige så gnidningsløst som i runde et. Her vil forbundet naturligvis også have fokus på de kolleger i Vurderingsstyrelsen, som står for oplæringsopgaven.

Hent NYT fra DTS nr. 7/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14