SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 9/2024

29. april 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde mandag den 6. maj 2024. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • Oplæg vedrørende TR-uddannelse i forbundet
 • OK24
 • Tillæg ´24
 • Kontingentregulering
 • Rekruttering
 • Ny TR-aftale
 • Vurderingsopgaven
 • Flexible seating
 • Nyt fra Kontaktudvalget
 • Nyt fra TR-fora, kredse og udvalg
 • Nyt fra sekretariatet
 • Økonomi
 • HB-konference om arbejdsform, årshjul m.v.

OK24

I NYT fra DTS nr. 8/2024 skrev vi, at lønreguleringen for perioden siden 1. april var forventet at ske med lønudbetalingen ultimo maj måned.

Det viser sig dog nu, at de nye lønninger, som blev aftalt ved OK24, udbetales allerede her ultimo april.


1. maj

Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat har lukket 1. maj.

Ved behov kan sekretariatets medarbejdere dog kontaktes via mobil.

Hent NYT fra DTS nr. 9/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14