SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 10/2024

8. maj 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært den 6. maj 2024. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK24
De lønstigninger, der blev aftalt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne med virkning fra 1. april 2024, er nu udbetalt.

Tjenestemandspensionisterne har endnu ikke fået udbetalt den forventede regulering af tjenestemandspensionen. Det skyldes, at den ifølge lovgivningen først skal behandles i Lønningsrådet, inden der kan ske regulering af tjenestemandspensionen. Når det er sket, vil der naturligvis ske en regulering med tilbagevirkende kraft til 1. april 2024.

Tillægsforhandlingerne
Årets tillægsforhandlinger er nu afsluttet i Skatteministeriets styrelser.

Det lykkedes at nå til enighed om en aftale i alle styrelserne – og generelt er der på forbundets område tale om acceptable resultater. Nogle steder naturligvis bedre end andre.

Der er en række erfaringer og forhold fra de afsluttede tillægsforhandlinger, som forbundet nu vil bringe videre til arbejdet med evaluering af årets tillægsforhandlinger og forberedelsen af tillægsforhandlingerne i 2025.

Kontingentregulering
Forbundets vedtægter indeholder en automatisk regulering af kontingentet, så det følger lønudviklingen i staten. På kongressen i 2023 blev der dog vedtaget en vedtægtsændring, så hovedbestyrelsen nu hvert år konkret skal tage stilling til kontingentreguleringen.

Siden sidste regulering pr. 1. juni 2023 er lønningerne staget med i alt 6,24%. Hovedbestyrelsen besluttede på den baggrund, at der skal ske en tilsvarende regulering af kontingenterne til forbundet – bl.a. på baggrund i, at der i det budget, der blev vedtaget på kongressen i 2023, er indbygget en forventet regulering af kontingentet pr. 1. juni 2024.

Tillidsmandskonference
I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet blev der onsdag den 7. april 2024 i auditoriet i Codanhus afholdt en tillidsrepræsentantkonference for forbundets tillidsrepræsentanter under Skatteministeriet.

På konferencen blev aktuelle emner i relation til tillidsrepræsentanternes opgaver i Skatteministeriets styrelser gennemgået – og der blev udvekslet erfaringer mellem tillidsrepræsentanternes. Hent NYT fra DTS nr. 10/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14