SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 12/2024

11. juni 2024
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 10. og 11. juni 2024. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlingerne ´24
Hovedbestyrelsen evaluerede årets tillægsforhandlinger i Skatteministeriets styrelser og drøftede erfaringer på tværs af styrelserne.

Udmeldingen af resultatet af forhandlingerne fra lederne har været meget forskellige i enhederne, og nogle steder mangler der fortsat udmelding af resultatet af forhandlingerne. Dette vil indgå som et af emnerne i forbindelse med forberedelserne til næste års tillægsforhandlinger.

Tillidsrepræsentantaftalen
Personaleorganisationerne drøfter fortsat ændringer af tillidsrepræsentantaftalen i Skatteforvaltningen med Administrations- og Servicestyrelsen. Her indgår f.eks. vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde samt antallet af tillidsrepræsentanter.

Drøftelserne er ikke afsluttet, og der er endnu ikke et samlet udkast til en ny tillidsrepræsentantaftale.

Repræsentantskabsmøde 2024
Hovedbestyrelsen drøftede dagsorden og emner i relation til arbejdet i Skatteforvaltningen til repræsentantskabsmødet i Dansk Told & Skatteforbund den 22.-23. oktober 2024.  

Budgetter i Skatteforvaltningen
Hovedbestyrelsen har fokus på budgetter og ressourceforbrug i Skatteforvaltningens styrelser – også set i lyset af regeringens beslutning om at skære 1.000 administrative stillinger væk i Staten.

Konsekvensen af beslutningen for styrelserne på Skatteministeriets område er ukendt på nuværende tidspunkt.

Arbejdsmiljøet i Skatteforvaltningen
Hovedbestyrelsen har fokus på arbejdsmiljøet i Skatteforvaltningens styrelser bl.a. på baggrund af Arbejdstilsynets besøg i Skattestyrelsen i Slagelse, hvor der blev peget på problemer, som skal løses.

Forbundets arbejdsmiljøudvalg vil derfor nu se bredere på arbejdsmiljøet i Skatteforvaltningen bl.a. på baggrund af besvarelserne i APV-undersøgelsen – herunder om der er andre lokaliteter i Skatteforvaltningen, hvor de fysiske forhold bør undersøges nærmere af Arbejdstilsynet.

DTS på Folkemødet

Under overskriften: ”18:24:?? – på vej mod en af Danmarks bedste arbejdspladser” er Dansk Told & Skatteforbund vært for en debatevent på årets Folkemøde, der bl.a. sætter fokus på, hvordan Skatteforvaltningen ruster sig til fremtidens kamp om arbejdskraften.

Debatten afholdes fredag den 14. juni kl. 12.00 i PFA Pensions telt centralt på havnen i Allinge.

I debatpanelet er direktør for Skattestyrelsen Merete Agergaard, direktør for Administrations- og Servicestyrelsen Claus Henrik Larsen, formand for CO10 Jesper K. Hansen, formand for Djøf Offentlig Johanne Nordmann samt forbundsformand Jørn Rise og næstformand Allan Christensen fra Dansk Told & Skatteforbund.

Dansk Told & Skatteforbund havde planlagt yderligere en event på årets Folkemøde med bl.a. skatteministeren og repræsentanter fra revisorbranchen, men denne event er desværre blevet aflyst efter skatteministerens afbud på grund af møder i København.

I stedet har medlemmer og andre interesserede mulighed for at møde forbundets repræsentanter på Folkemødet i FTFa-teltet på havnen i Allinge torsdag den 13. juni kl. 12.00 til 13.00. 

Hent NYT fra DTS nr. 12/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14