SENESTE NYT

Sparskatten.dk

I forbindelse med Folkemødet på Bornholm i 2013 lancerede Dansk Told & Skatteforbund en kampagne for at stoppe nedskæringerne i SKAT - bl.a. gennem hjemmesiden sparskatten.dk.

I lyset af, at regeringen i august 2016 kom med en plan for investering i "Et nyt skattevæsen", har Dansk Told & Skatteforbund besluttet indtil videre at lukke for hjemmesiden sparskatten.dk.

Dansk Told & Skatteforbund mener fortsat, at der er behov for massive investeringer for at genoprette fagligheden og opgaveløsningen i det nye skattevæsen - også investeringer ud over det, der foreslås i regeringens investeringsplan. Men vi har valgt, at forbundets holdninger omkring investeringer i skattevæsenet - i hvert fald indtil videre - markeres via de informationer m.v., der er adgang til via www.dts.dk og medlemsbladet Dansk Told & Skat.