SENESTE NYT

Strategiprogram 2021-2023

Dansk Told & Skatteforbunds kongres i oktober 2020 vedtog et strategiprogram for 2021-23 med fokus på arbejdet med udviklingen af Skatteministeriets styrelser - herunder især de syv styrelser i Skatteforvaltningen.

Strategiprogrammet skal løbende udmøntes gennem strategiinitiativer vedtaget i hovedbestyrelsen.

Det forberedende og koordinerende arbejde er forankret i et strategiudvalg, der består af:

Forbundsformand Jørn Rise
Næstformand Allan Christensen
Kredsformand Anita Illum
Chefrådgiver Ole Pedersen


Materiale fra strategiarbejdet