Tillidsrepræsentanter i Øvrige myndigheder

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter i Skatteministeriets departement, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.


Skatteministeriets departement

Tina Charlotte Olsen

Tina Charlotte Olsen

Koordinerende tillidsrepræsentant for departementet
 
Nicolai Eigtveds Gade
tco@skm.dk
723 76710  


Skatteankestyrelsen

Pia Børglum05

Pia Børglum

Koordinerende tillidsrepræsentant for Skatteankestsyrelsen

Ved Vesterport
pib@sanst.dk
3376 0277


Spillemyndigheden

Susie Pedersen

Susie Pedersen

Koordinerende tillidsrepræsentant for Spillemyndigheden
 
Englandsgade
sup@spillemyndigheden.dk
7237 9887


Øvrige tillidsrepræsentanter i Spillemyndigheden:

Jannie Hansen, jh@spillemyndigheden.dk, 7238 6561