Tillidsrepræsentanter i Administrations- og Servicestyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Administrations- og Servicestyrelsen.

Irene Olsen

Irene Koefoed Olsen

Formand for TR-Forum Administration og service, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for HR og Økonomifunktioner og service
 
Høje-Taastrup
Irene.Olsen@adst.dk
723 89748

Jens Norlund

Jens Norlund

Næstformand for TR-Forum Administration og service
 
København - Østbanegade m.v.
Jens.Norlund@ufst.dk
2567 1174

 

Øvrige tillidsrepræsentanter i Administration og Service: