Tillidsrepræsentanter i Motorstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Motorstyrelsen.

Helle Lundquist

Helle Lundquist

Formand for TR-Forum Motor, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for Motor

Aalborg - Lauritzens Plads
Helle.Lundquist@motorst.dk 
723 86377

Nini Teisen

Nini Teisen

Næstformand for TR-Forum Motor
 
Aalborg - Skibsbyggerivej
Nini.Teisen@sktst.dk
723 83964