Tillidsrepræsentanter i Toldstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Toldstyrelsen.

Kim Andersen

Kim Andersen

Formand for TR-Forum Told, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for Samfundsbeskyttende Kontrol, Økonomi og Forretningsudvikling, Stab samt Direktionssekretariatet
 
København - Kystvejen

Jørn Laursen

Jørn Laursen

Næstformand for TR-Forum Told og koordinerende tillidsrepræsentant for Erhverv, Ekspedition og Varekontrol samt Jura og Eksterne Relationer
 
Aarhus - Østhavnsvej
Joern.Laursen@toldst.dk
25 56 16 21 

Øvrige tillidsrepræsentanter i Told:

Simon Larsen, Padborg, Simon.Larsen@toldst.dk, 723 82354

Henrik Michaelsen, Kontrol, København - Kystvejen, Henrik.Michaelsen@toldst.dk,  25440623

Adnan Feim, Kontrol, Køge, Adnan.Feim@toldst.dk, 2542 0357