Tillidsrepræsentanter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.


Ulla Kær

Ulla Kær Andersen

Formand for TR-Forum Udvikling og Forenkling, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for afdelingerne under Vurdering og Metode, Ressourcer og Portefølje, Virksomhed, Opkrævning og Økonomi

Osvald Helmuts Vej
Ulla.Kaer.Andersen@ufst.dk
723 76898

Carsten Skov03

Carsten Skov

Næstformand for TR-Forum Udvikling og Forenkling, koordinerende tillidsrepræsentant for afdelinger under Gæld, Motor, Sikkerhed og Intern IT, Person og Bolig incl. Arkitektur og Analytics samt Told
 
Osvald Helmuts Vej
Carsten.Skov@ufst.dk
723 71434