SENESTE NYT

Ny ret til tidlig pension

Regeringen (S), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har i 2020 indgået aftale om ny ret til tidlig pension. Reglerne indføres fra og med 2022, men der kan først ansøges om eventuel tidlig pension fra 1. august 2021 via www.borger.dk under ”Folkepension”. Her kan du læse mere om de enkelte regelsæt.

Nedenfor er overordnet beskrevet de væsentligste regelsæt, og vi har samtidig oplyst, hvad sekretariatet kan være behjælpelig med i den forbindelse.


Hvem har ret til tidlig pension?

Det er ATP, der administrerer og kontrollere reglerne om ret til tidlig pension. Regelsættene er meget individuelle, og det er alene personer, som opfylder et krav til anciennitet på arbejdsmarkedet, der kan gå på tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Tid på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse, på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, ledighedsydelse og praktik/skolepraktik.

For årgange født i 1955 (andet halvår) til 1964 er der følgende anciennitetskrav med en opgørelsesalder på 61 år:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension.
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension.
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Det vil gælde årgangene 1965 – 1968. Igen i 2031 vil der igen ske ændring af opgørelsestidspunkt og anciennitetskrav.


Beregning af tidlig pension

For personer, der opfylder kravene til at modtage tidlig pension gælder, at ydelsesniveauet maksimalt kan udgøre 13.550 kr. pr. måned før skat (2020-niveau) og er uafhængigt af en evt. ægtefælle eller samlevers indkomst og formue. Til trods herfor er der aftalt en række principper for nedsættelse af ydelsen i tidlig pension.

  • For personer med en pensionsformue (eks. depoter i PFA og/eller bank) på over 2 mio. kr. vil der ske en reduktion i tidlig pension med 5% af den del, der overstiger 2 mio. kr.
  • For personer med tjenestemandspension, vil der ske en reduktion i tidlig pension med 80% af den beregnede tjenestemandspension før skat.
  • Der anvendes et bundfradrag på 100.000 kr. i forhold til den beregnede samlede reduktion (beregningsgrundlaget) i tidlig pension.
  • Det er alene 80% af nedsættelsesgrundlaget (beregningsgrundlag minus bundfradrag), der udgør den reelle reduktion af den maksimale ydelse på 14.500 kr. pr. måned, eller, 162.600 kr. årligt.

Eksempel:

Person A har på opgørelsestidspunktet en kapitalpension med en depotværdi på 50.000 kr., en ratepension med en depotværdi på 2.125.000 kr. og en tjenestemandspension med en udbetalingsværdi på 250.000 kr. Nedsættelsen (årligt) af tidlig pension til person A er:

5% af 50.000 kr. (kapitalpension)                        2.500 kr.
5% af 125.000 kr. (ratepension)                           6.250 kr.
80% af 250.000 kr. (tjenestemandspension)  200.000 kr.
Beregningsgrundlag                                        208.750 kr.
- Bundfradrag                                                  -100.000 kr.
Nedsættelsesgrundlag                                    108.750 kr.

Nedsættelse: 80% af 108.750 kr.                       87.000 kr.

Med en årlig tidlig pensionsydelse på 162.600 kr. før skat, vil person A efter nedsættelse på baggrund af pensionsformue og tjenestemandspension modtage 75.600 kr. årligt, svarende til 6.300 kr. pr. måned, hvis kravene til ret til tidlig pension i øvrigt er opfyldt.


Hvad kan sekretariatet være behjælpelig med?

Som sagt, er det yderst individuelt, hvorvidt en person har ret til tidlig pension. Og da det er ATP, der administrerer dette, kan sekretariatet ikke tilbyde direkte rådgivning i, hvorvidt anciennitetskrav mv. er opfyldt. Men I er som medlemmer af DTS selvfølgelig velkommen til at kontakte chefkonsulent Jan Nørner – jn@dts.dk - hvis der er spørgsmål hertil.