Fondet af 1844 - Tilskud til pensionistsammenkomster i SKAT

Fondet af 1844 yder tilskud til sammenkomster, der opretholder kontakten mellem Skatteministeriet (SKAT) og pensionister, der har været ansat under Skatteministeriet.

Se retningslinjer for tilskud til seniorsammenkomster i SKAT her.

Se retningslinjer for tilskud til sammenkomster i Seniorforeningen Told & Skat og Seniorklubber under Seniorforeningen her.

Spørgsmål omkring tilskud kan rettes til Fondets direktør Ole Pedersen på op@dts.dk