Valgenhed Viborg

Dansk Told & Skatteforbunds Valgenhed Viborg omfatter medlemmerne på Brovej 20A, Viborg.


Tillidsrepræsentanter ved Valgenhed Viborg:

Susanne Thuesen

Susanne Thuesen

Formand for Valgenhed Viborg
 
723 89679


Information fra Valgenhed Viborg:

Forretningsorden m.v.