SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 28/2017

26. september 2017
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. september 2017. Hovedpunktet på dagsordenen var først og fremmest organiseringen af det ny skattevæsen i lyset af udmeldingen om den organisatoriske struktur fra i torsdags samt den personalepolitiske værktøjskasse, der nu skal aftales mellem ledelsen og organisationerne. En personalepolitisk værktøjskasse, der skal rumme de elementer, som kan komme i spil i forbindelse med fleksible løsninger, så de medarbejdere, der er i SKAT i dag, kan få en god overgang til de nye styrelser.

Helt overordnet set så videregav hovedbestyrelsen den frustration og utryghed, der fortsat er blandt medlemmerne – og som ikke er blevet mindre efter offentliggørelsen af den nye struktur. Først og fremmest fordi, der endnu ikke er sat adresser på de enkelte enheder, så man kan se, hvor i landet opgaverne bliver placeret.

Dansk Told & Skatteforbund kan derfor også kun tage de fremlagte organisationsdiagrammer til efterretning – det er sådan, ledelsen har valgt at sætte stregerne. Forbundet vil derimod koncentrere kræfterne på at fokusere på, hvordan tegningerne bliver ført ud i virkeligheden – hvordan den nye struktur kommer til at ramme medlemmerne.

Forbundet havde gerne set, at der blev etableret en ønskerunde i forbindelse med bemandingen af de nye adresser. Det har ledelsen afvist – dog synes forbundet, at man skal overveje en ønskerunde i forbindelse med Randers, når denne adresse skal genetableres.

Ledelsen har også afvist, at der kan være en løbende dialog mellem medarbejdere og funktionsledere i forbindelse med arbejdet med indplacering af medarbejdere i de nye enheder – er der situationer, som skal håndteres, må det ske efter at indplaceringen generelt er meldt ud.

Dansk Told & Skatteforbund frygter fortsat, at der vil ske et meget kraftigt kompetencetab, hvis der gennemføres det markante antal fysiske forflyttelser af medarbejderne, som planerne umiddelbart lægger op til, og forbundet må på det kraftigste appellere til ledelsen og den kreds af partier, der står bag planerne, at omfanget af fysiske forflyttelser minimeres – ja, allerbedst elimineres gennem smarte løsninger.

Forbundet har i den forbindelse en forhåbning om, at de ekstra medarbejdere, der skal tilføres det ny skattevæsen som konsekvens af regeringens finanslovsforslag – bl.a. til indsatsområdet – kan være med til at afbøde nogle af de værste konsekvenser af den nye geografiske struktur ved at øge diversiteten i opgaveløsningen på de enkelte adresser. På mødet i SKATs Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) i sidste uge fortalte inddrivelsesdirektør Lizzi Jakobsen da også, at man på inddrivelsesområdet var ved at vurdere på, om Gældsstyrelsen måske skulle have enheder et eller to steder mere i landet end oprindeligt planlagt.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer kunne melde tilbage om medlemmer, der allerede er begyndt at søge andet job. Forbundet skal i den forbindelse beklage det kompetencetab, der er konsekvensen, når erfarne medarbejdere skifter til et nyt område – men kan kun opfordre medlemmerne til først og fremmest at tænke på sig selv, når det handler om at sikre sit fremtidige job i forhold til egen situation.

Flere tillidsrepræsentanter har også kunnet videregive situationer, hvor medlemmer, der allerede har søgt job et andet sted i Skatteministeriet, af den involverede HR-medarbejder har modtaget en fejlagtig oplysning om, at man i den nye stilling ville miste sin tjenestemandsansættelse. Dette er bragt frem i samarbejdsfora med ledelsen – og naturligvis afkræftet. Hvis man er tjenestemandsansat i dag, bevarer man naturligvis denne ansættelsesform, hvis man søger en ny stilling et andet sted i Skatteministeriet – uagtet at den pågældende stilling ikke er opslået som en tjenestemandsstilling og naturligvis besættes på overenskomstvilkår ved ekstern rekruttering. Men den slags fejlskud skaber usikkerhed blandt medlemmerne – og forbundet skal kraftigt opfordre til, at alle involverede HR-medarbejdere og eksterne konsulenter ”klædes ordentligt på” til opgaven, så der ikke gives fejlagtige svar.

Forbundets valgenheder har flere steder rettet henvendelse til lokale politikere for at argumentere for placering af opgaver det pågældende sted. Dette støtter hovedbestyrelsen naturligvis, men centralt er det fortsat hovedbestyrelsens holdning, at Dansk Told & Skatteforbund ikke blander sig i den konkrete placering af opgaver på de enkelte adresser, da et tilvalg ét sted betyder et fravalg et andet.

Men hovedbestyrelsen skal fortsat understrege, at mange forflyttelser – også de, der er konsekvens af regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet – kan undgås ved at nyrekruttere til de adresser, hvor enhederne fremover er placeret. I den forbindelse har forbundet også med tilfredshed konstateret, at bl.a. departementschef Jens Brøchner har tilkendegivet, at der i etableringsfasen kan være et element af ”dobbeltdrift” – altså både de nye sted og det gamle sted – for bl.a. at sikre driften.

Hovedbestyrelsen ser helt generelt en fare for, at de forflyttelser og det kompetencetab, der kan være prisen for gennemførelse af organisationsplanen i dens ”rå” form direkte er i konflikt med ønsket om sikker drift i SKAT og i de nye styrelser. Derfor lyder apellen til ledelsen, at der skabes mulighed for at behandle medarbejderne på en ordentlig måde ved at sikre så bred en vifte af muligheder i den personalepolitiske værktøjskasse, der nu skal forhandles på plads.

Hvis ikke kan forbundet frygte, at der vil ske en decideret kompetenceflugt i forbindelse med etablering af de nye styrelser – og det har Skatteministeriet ganske enkelt ikke råd til.

Og husk – man kan altid tage kontakt til sin tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat for en snak og et godt råd!

Hent NYT fra DTS nr. 28/2017 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere