SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 40/2017

14. december 2017
Indplacering i det nye skattevæsen

Kære medlemmer.

Alle i SKAT har i dag modtaget meddelelsen om, hvor man geografisk bliver indplaceret i det nye skattevæsen.

Dansk Told & Skatteforbund har undervejs i processen været orienteret om arbejdet med at planlægge indplaceringen – bl.a. gennem deltagelse i Samarbejdsudvalget i forbindelse med det nye skattevæsen. Der har været mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Der er også blevet lyttet til bemærkningerne undervejs. Nogle ting er på den baggrund blevet justeret, og forbundet anerkender derfor også involveringen af personaleorganisationerne undervejs i processen.

Men der har ikke været åbnet op for, at personaleorganisationerne kunne ”være med nede i maskinrummet” – og beslutningen om de kommende placeringer er alene en ledelsesbeslutning. Opdelingen i de syv nye styrelser og deres lokalisering og kommende bemanding rundt omkring i landet er ikke en blomst, der er vokset i Dansk Told & Skatteforbunds have!

Antallet af fysiske flytninger mellem adresserne er alarmerende stort, og Dansk Told & Skatteforbund ser med stor bekymring på det kæmpe kompetencetab, der kan blive konsekvensen for det nye skattevæsen. En rigtig dårlig start, når udgangspunktet er sikker drift og genopretning af tilliden til skattevæsenet. Men åbenbart en pris, som ledelsen – såvel den politiske som departement og direktion – er villig til at betale.

Forbundet må især konstatere, at omfanget af interne flytninger i den nye Skattestyrelse – og den hast, mange af disse ønskes gennemført med – er med til at skabe problemer for mange af de medarbejdere, der fremover skal være i bl.a. Skattestyrelsen.

Hvor den kommende nyrekruttering til især Gældsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen er med til at skabe grundlaget for en proces, hvor det – sandsynligvis – vil være lettere at løse nogle af problemerne med bemandingen af de nye adresser, betyder den begrænsede tilførsel af nye medarbejdere til Skattestyrelsen, at der ikke i samme omfang ”skabes huller”, som kan være med til at løse problemerne for nuværende ansatte, når deres job flyttes til et andet sted i landet.

Med den store naturlige afgang, der vil være på grund af pensioneringer i løbet af de kommende år, burde det have været muligt at lave en mere gradvis samling af de nye enheder i Skattestyrelsen, så man undgik at skulle flytte så mange medarbejdere – også over lange afstande. Hermed ville man samtidig være med til at sikre, at de medarbejdere, som er på vej til pensionering i de kommende år, kunne være med til at oplære de nye kolleger i overgangsperioden og dermed videregive deres kompetencer.

Forbundet må derfor appellere til, at der etableres en form for formaliseret mulighed for, at medarbejdere, der ønsker at skifte til et andet job – enten i den styrelse, de indplaceres i, eller i en anden styrelse – får det ”fordelskort”, som Merete Agergaard tidligere har åbnet op for.

Når vi ser på omfanget af de planlagte flytninger af opgaver og medarbejdere mellem adresserne, står forbundet desværre tilbage med det indtryk, at det – som frygtet – er tale om resultatet af en noget teoretisk øvelse.

Alt i alt en teoretisk plan, som måske nok er afstemt efter de overordnede mål og ønsker, der har været til opbygningen af det nye skattevæsen – men som kun tager et begrænset hensyn til den virkelighed, der er et vilkår for de medarbejdere af kød og blod, som nu kan se sig selv som anonyme brikker på den store spilleplade.

Flytningerne vil nemlig have store konsekvenser for mange familier, som nu skal overveje, om de skal bryde op og flytte med. Alternativt er konsekvensen, at man dagligt skal bruge lang tid på landevejene – eller søge nyt arbejdsområde i eller udenfor SKAT.

Netop derfor skal Dansk Told & Skatteforbund også appellere kraftigt til skatteministeren, at der nu bliver skabt rum og vilkår for at finde individuelle løsninger, der kan afbøde de værste konsekvenser af den plan, der nu er meldt ud. En villighed til individuelle løsninger, som ministeren tidligere har givet tilsagn om – men som forbundet skal opfordre til bliver gentaget så kraftigt og utvetydigt, at den for alle chefer og ledere i det nye skattevæsen kommer til at stå som styresignalet for det, der skal ske i den kommende tid.

Forbundet respekterer den politiske beslutning om opdeling i de syv nye styrelser og antallet af arbejdspladser i de enkelte byer. Men med lokaliseringsplan og målbilleder på bordet står det klart, at der vil være behov for justeringer for at afbøde nogle af de værste konsekvenser for medarbejderne. Justeringer, der – hvis viljen er til stedet – sagtens kan gennemføres uden de overordnede mål går tabt. Netop derfor er det så vigtigt med et klart og utvetydigt signal omkring, at der er plads til at finde løsninger i den kommende tid.

Kære skatteminister. Ud fra det, der er meldt ud i dag, er det simpelthen nødvendigt at finde nogle løsninger for at sikre overgangen fra SKAT til de syv nye styrelser!

Forbundsformand Jørn Rise har en videohilsen til alle medlemmer. Se videoen her.

Find råd og vejledninger fra forbundet – bl.a. i forbindelse med forandringer og forflyttelser – her.

Alle forbundets tillidsrepræsentanter er klar til at give medlemmerne råd og vejledning. Find din tillidsrepræsentant her.

Hent NYT fra DTS nr. 40/2017 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere