SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 2/2018

10. januar 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018. På dagsordenen var bl.a. følgende emner:


Det nye skattevæsen
Hovedbestyrelsen gennemgik de forskellige reaktioner, som er kommet ind fra medlemmer og tillidsrepræsentanter på baggrund af udmeldingen om den fremtidige geografiske placering af medlemmerne i det nye skattevæsen.

Hovedbestyrelsen havde en meget grundig drøftelse omkring de forskellige elementer.

Hovedbestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at gå i dialog med deres leder, hvis der er stillinger, der kunne være relevante for dem at søge for at undgå geografiske konsekvenser i forbindelse med flytning af deres opgaver. Medlemmerne opfordres til en dialog med lederen omkring deres fremtidige arbejdsopgaver – og hovedbestyrelsen opfordrer til, at man ikke tøver med eventuelt at søge en ny stilling, hvis dialogen og afklaringen viser, at det kan være løsningen omkring den fremtidige placering i det nye skattevæsen.

Medlemmerne er naturligvis altid velkommen til tage fat i tillidsrepræsentanterne eller i forbundets sekretariat.

På forbundets hjemmeside er generelle råd og vejledning omkring forflyttelse under fanen “Råd og vejledning” – se her.

Hovedbestyrelsen drøftede udpegning af nye fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter i relation til SKATs overgangsstruktur frem til udgangen af juni 2018. Enkelte af udpegningerne skal drøftes med de pågældende tillidsrepræsentanter, inden den endelige liste kan offentliggøres.


OK ´18
Hovedbestyrelsen drøftede aftale- og overenskomstforhandlingerne, som nu er gået i gang på det statslige område.

De reelle forhandlinger er dog endnu ikke kommet i gang, da det afventer fremdrift i forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale på lærerområdet.

Årsagen til, at forhandlingerne afventer, er, at Centralorganisationerne i CFU – herunder forbundets Centralorganisation CO10 – har givet hinanden håndslag på, at reelle forhandlinger på lærerområdet er en forudsætning for indgåelse af en ny aftale.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse vil løbende følge forhandlingerne for at holde fast i de krav, som forbundet har fremsendt.

Se centralorganisationernes krav fra CFU til forhandlingerne her.

Læs Moderniseringssstyrelsens krav til forhandlingerne her.


Eventuel fusion af FTF og LO
Hovedbestyrelsen drøftede planerne for en eventuel fusion af LO og forbundets hovedorganisation FTF.

Hovedbestyrelsen ser med skepsis på dannelse af en ny fælles hovedorganisation – bl.a. under henvisning til, at forbundet som en lille organisation frygter at “drukne” i en stor hovedorganisation. Herunder kan der forudses væsentlige grænsedragningsproblemer, hvis de nuværende retningslinjer følger med over i en ny hovedorganisation, og forbundet ønsker ikke at disse “dårligdomme” slæbes med ind i et nyt fællesskab.

Herudover ønsker forbundet, at der etableres et bredt samarbejde på det statslige område i en eventuel ny fælles hovedorganisation.

Forbundet forventer at afholde en tillidsrepræsentantkonference i løbet af april 2018, hvor blandt andet spørgsmålet om etablering af en fælles hovedorganisation kan drøftes med tillidsrepræsentanterne.

Hent NYT fra DTS nr. 2/2017 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere