SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 5/2018

7. februar 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 6. februar 2018. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Flytninger i SKAT
Hovedbestyrelsen drøftede status på de flytninger, der skal ske af medarbejderne i SKAT som konsekvens af oprettelsen af de syv nye styrelser – herunder især de flytninger, der skal ske i løbet af tredje og fjerde kvartal i år.

De første flytninger er allerede varslet – og flere varslinger er på vej i løbet af denne uge.

Forbundet har allerede hjulpet nogle medlemmer med individuelle løsninger i forbindelse med de kommende forflyttelser.

Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod en varslet forflyttelse, opfordres man til at tage kontakt til den lokale tillidsrepræsentant eller til forbundets sekretariat. Det er dog under alle omstændigheder vigtigt, at kopi af en indsigelse, man selv har lavet – evt. i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant – bliver indsendt til forbundets sekretariat, så det kan sikres, at indsigelsen bliver forhandlet med SKAT.

Der har været afholdt et møde med direktør Merete Agergaard og formændene fra personaleorganisationerne, hvor der bl.a. er drøftet de udfordringer, der er omkring stillingsopslag, så de nuværende medarbejdere i SKAT har mulighed for at søge aktuelle opslag – og gerne også få et overblik over kommende opslag – så de på den måde kan få et nyt job i skatteforvaltningen.

Der var på mødet dialog om manglende opslag og opslag, hvor indholdet er forkert eller mangelfuldt. Dette bliver til genstand for yderligere dialog.

Det er forbundets holdning, at der altid skal ske opslag af alle ledige stillinger, så medlemmerne har mulighed for at søge. En holdning, som Merete Agergaard også deler.

Hvis man som konsekvens af de kommende flytninger er interesseret i at søge et nye job i skatteforvaltningen, skal forbundet opfordre til, at man tager en snak med sin funktionsleder – og meget gerne også med sin lokale tillidsrepræsentant. Det vil i den forbindelse altid være en god idé, at man laver et notat om, hvem man har snakket med, og hvad man har snakket om – så der er et grundlag, hvis forbundet senere skal forsøge at hjælpe i sagen.

Personaleorganisationerne har haft en møderække med SKATs ledelse omkring de ledelsesværktøjer, der stilles til rådighed i forbindelse med de kommende flytninger. Det opnåede resultat vil blive offentliggjort i morgen torsdag. Det er aftalt med ledelsen, at personaleorganisationerne ikke melder noget ud om indholdet inden offentliggørelsen. Forbundets holdning til ledelsesværktøjerne vil derfor først blive meldt ud i et NYT fra DTS i morgen.

Hovedbestyrelsen udtrykte en generel frustration over, at SKATs ledelse på nuværende tidspunkt ikke har været parate til at lave flere justeringer i planerne vedrørende de flytninger af opgaver og medarbejdere, som umiddelbart ikke giver mening ud fra et fagligt eller sagligt grundlag.

Disse bekymringer videregives også på mødet i dag i SKATs Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og i Samarbejdsudvalget omkring Det Nye Skattevæsen (SU-DNS) på fredag.


Ny samarbejds- og tillidsrepræsentantstruktur
Der er nu etableret en ny samarbejdsstruktur i overgangsperioden frem til udgangen af juni 2018, og hovedbestyrelsen besatte i den forbindelse forbundets repræsentation i Hovedsamarbejdsudvalget og i Samarbejdsudvalgene i de enkelte styrelsesområder – samt i dialogfora i relation til fagdirektører og underdirektører.

Forbundets tillidsrepræsentantstruktur vil blive ændret i forbindelse med en ekstraordinær kongres i oktober, hvor der kan vedtages en ændring af forbundets vedtægter, og det forberedende arbejde i forbindelse med forslag til en ny tillidsrepræsentantstruktur går nu i gang.

Indtil en ny struktur kan vedtages af kongressen, vil hovedbestyrelsen foretage de nødvendige justeringer i tillidsrepræsentantstrukturen, så den afspejler strukturen i SKAT/Det Nye Skattevæsen.

Som en konsekvens har hovedbestyrelsen besluttet at tilpasse den nuværende struktur med TR-fora, som var tilpasset de gamle forretningsområder i SKAT. Der oprettes derfor nye TR-fora, som retter sig mod de nye styrelsesområder. Det betyder de facto, at arbejdet i de tidligere fora TR-forum Indsats og TR-forum Kundeservice bliver indstillet.

Se oversigt over de styrelsesrettede TR-fora her.


OK ´18
Der forhandles nu mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen/innovationsministeren om de centrale krav, og de decentrale forhandlinger mellem forbundet/CO10 og Moderniseringsstyrelsen om forbundets specielle krav er også ved at starte op.

Det er endnu for tidligt at give et bud på, hvornår forhandlingerne kan forventes afsluttet.

Hent NYT fra DTS nr. 5/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere