SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 14/2018

20. marts 2018
Status på den varslede konflikt

Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat arbejder på højtryk med forberedelserne til en eventuel konflikt i staten. En strejke vil tidligst kunne starte den 4. april 2018 – og en lockout tidligst fra den 10. april. Begge frister vil dog kunne blive udsat i op til to gange 14 dage af Forligsmanden.

Der har desværre været lidt udfordringer i forhold til udmeldingerne omkring hvilke medlemmer, der er udtaget til lockout af arbejdsgiveren.

Dansk Told & Skatteforbund har modtaget oplysningerne om hvilke overenskomstansatte medlemmer, der ikke er omfattet af lockouten direkte fra Moderniseringsstyrelsen. De informationer har vi lagt til grund for de mails, vi har sendt til de overenskomstansatte medlemmer med oplysninger omkring, hvorvidt de er omfattet af en lockout eller ej.

De viser sig desværre, at Moderniseringsstyrelsens liste tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med Skatteministeriets liste, som SKAT har arbejdet ud fra i deres informationer til medarbejderne.

Det er naturligvis meget uheldig, og vi beklager den forvirring, det har skabt blandt de berørte medlemmer. Sekretariatet er i dialog med såvel vores centralorganisation CO10 som HR i SKAT omkring problemet, så det entydigt kan afklaret, hvilke overenskomstansatte medlemmer, der er omfattet af lockouten, og hvilke der skal på arbejde under lockouten.

For de overenskomstansatte medlemmer, der er omfattet af konflikten – både strejke og lockout – arbejder sekretariat på en løsning, så vi kan få indsamlet de oplysninger, vi behøver fra det enkelte medlem i forbindelse med konflikten bl.a. til brug for udbetaling af konfliktstøtte m.v. De berørte medlemmer får direkte besked til deres private mail.

Sekretariatet arbejder også på en generel opdatering af de spørgsmål og svar, der er på hjemmesiden, og forventer at siden er opdateret i løbet af ugen – bl.a. så spørgsmål og svar er mere målrettet efter hvilken kategori, man som medlem tilhører. Om man er omfattet af strejke eller lockout – eller om man skal på arbejde, og derfor ikke må påtage sig konfliktramt arbejde.

Vi orienterer via NYT fra DTS – og er der spørgsmål, så kontakt gerne dts@dts.dk eller jn@dts.dk.

Hent NYT fra DTS nr. 14/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14