SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 27/2018

22. august 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 21. august 2018. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:


Omorganiseringerne i Skatteforvaltningen

Hovedbestyrelsen drøftede status på omorganiseringerne i Skatteforvaltningen – herunder bl.a. flytning af medarbejdere og opgaver, lokalisering samt anvendelse af ledelsesværktøjer til fastholdelse af medarbejdere.

Omkring omflytning af medlemmer er der flere problemer rundt omkring, som er blevet løst, men der er også flere problemer rundt omkring, der ikke er løst. Der f.eks. pt. et særligt problem omkring medlemmer i Motorstyrelsen i Høje Taastrup, som skal flytte til Aalborg, og som forbundet derfor arbejder målrettet på at støtte i arbejdet med at finde en anden fremtidige placering i Skatteforvaltningen.

Hovedbestyrelsen har fortsat den klare holdning, at det tidsmæssige perspektiv i en række af de varslede flytninger er alt for forhastet, og udskydning af en række flytninger ville kunne hjælpe på mange af problemerne.

Forbundets sekretariat igangsætter nu et arbejde med at få et overblik over den konkrete situation for de medlemmer, der fortsat skal flytte. Der vil derfor på et tidspunkt – sandsynligvis i løbet af september eller oktober – blive udsendt et spørgeskema til de pågældende medlemmer.

I forbindelse med de fastholdelsestillæg, det er muligt at give til medarbejdere for fastholdelse i forbindelse med omstruktureringerne, er det vigtigt endnu en gang at understrege, at tillidsrepræsentanterne også har mulighed for at indstille medlemmer til et tillæg.

Hvis der er medlemmer rundt omkring, som mener, de burde være berettiget til et tillæg, skal hovedbestyrelsen derfor opfordre dem til at kontakte deres lokale tillidsrepræsentant.


Forslag til ny struktur i Dansk Told & Skatteforbund

Som konsekvens af den nye struktur i Skatteforvaltningen, skal Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter ændres, så tillidsrepræsentantstrukturen matcher den nye struktur.

Hovedbestyrelsen havde en meget grundig drøftelse af det foreløbige forslag til ændring af forbundets vedtægter.

Debatten forsætter nu i forbundets kredse og tillidsrepræsentantfora frem til hovedbestyrelsesmødet den 19. september 2018, hvor hovedbestyrelsen skal beslutte det endelige vedtægtsforslag, som skal behandles på den ekstraordinære kongres den 24. oktober 2018.

Den ekstraordinære kongres afholdes i forlængelse af forbundets repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2018. Der udsendes indkaldelse til repræsenter og delegerede til de to møder i dag.


Nyt medlem i hovedbestyrelsen

Formanden for Kreds III (Øst), Kasper Sørensen, har valgt at udtræde af forbundets hovedbestyrelse som konsekvens af, at han skal flytte fra Frederikssund til Fredensborg i forbindelse med lukningen af Frederikssund.

Kasper Sørensen deltog derfor i sit sidste hovedbestyrelsesmøde, og hovedbestyrelsen benyttede derfor lejligheden til at takke Kasper for et altid stort engagement i forbindelse med hovedbestyrelsesarbejdet og overfor medlemmerne.

I hovedbestyrelsen erstattes Kasper Sørensen af Henrik Møller som repræsentant for Kreds III (Øst).

Som fællestillidsrepræsentant for Erhverv under Skattestyrelsen afløses Kasper Sørensen af Britta Kirkeby.

Britta Kirkeby er samtidig koordinerende tillidsrepræsentant for Afgifter under Erhverv, mens Elin Skottrup Thygesen er koordinerende tillidsrepræsentant for Større erhvervsvirksomheder, Mindre erhvervsvirksomheder og Erhvervsprocesser.

Hent NYT fra DTS nr. 27/2018 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere