SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 28/2018

3. september 2018
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ekstraordinært møde mandag den 3. september 2018.

Mødet blev afholdt for, at hovedbestyrelsen havde tid til en grundig drøftelse af udsigterne for den fremtidige tillidsrepræsentant- og samarbejdsstruktur i Skatteforvaltningen.

Tillidsrepræsentant- og samarbejdsstrukturen er forudsætningen for den planlagte ændring af forbundets vedtægter, så de kan tilpasses den nye struktur i Skatteministeriet.

Det var planen, at forslag til ændring af forbundets vedtægter skulle have været behandlet på en ekstraordinær kongres den 24. oktober 2018 – en ekstraordinær kongres, som der er indkaldelse til i det nummer af Dansk Told & Skat, som er på vej ud til medlemmerne med PostNord i denne uge.

Imidlertid er vilkårene for den fremtidige samarbejdsstruktur og især tillidsrepræsentantstruktur – herunder antallet af tillidsrepræsentanter i Skatteforvaltningen – endnu ikke på plads, og det er derfor ikke tidsmæssigt realistisk, at der kan behandles et vedtægtsændringsforslag på en ekstraordinær kongres i oktober.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at den ekstraordinære kongres udskydes. Nyt tidspunkt er endnu ikke fastlagt – men medio december er en mulighed, der arbejdes videre med. Alternativet vil først være et tidspunkt primo 2019.

Forbundets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 23. oktober 2018, udvides derfor til to dage, så der bliver god tid til en drøftelse med tillidsrepræsentanterne om indholdet af de fremtidige vedtægter.

Hent NYT fra DTS nr. 28/2018 i pdf-format her.

hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere