SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 38/2018

22. november 2018
Skattefaglige uddannelser – tilmelding for oprettelse af hold

Faglig kompetenceudvikling er vigtigt for forbundets medlemmer og for sikker drift og udvikling af Skatteministeriets styrelser.

Dansk Told & Skatteforbund har tidligere i NYT fra DTS omtalt tilmeldingsfrister for de faglige efter- og videreuddannelser på det skattefaglige felt i bred forstand.

Master i skat – Aarhus Universitet
Vi har nu modtaget en oversigt over antal tilmeldinger til Master i skat på Aarhus Universitet, som desværre ikke rækker til oprettelse af hold på alle moduler. Ledere og medarbejdere opfordres til at have en dialog, om yderligere behov.

Tilmeldingsfristen er på Aarhus Universitet 3. december 2018.

I særdeleshed henvises opmærksomheden på, at der er fag, som kun udbydes hvert andet år.

Hvis der ønskes yderligere information om uddannelsen og modulerne kan der læses mere her.

Nedenfor er angivet hvor mange tilmeldinger, der allerede er modtaget pr. 16. november 2018. Et hold bliver normalt oprettet ved minimum 17 deltagere.

Afgiftsret – energiafgifter – 13 tilmeldinger

Momsret – afgiftsfritagelserne – 12 tilmeldinger

Momsret – basis – 4 tilmeldinger

Insolvensret – inddrivelse af universalfordringer – 12 tilmeldinger

Skattestrafferet og skattekontrol – 11 tilmeldinger

Toldskyld og toldgodtgørelse – 7 tilmeldinger

Masterprojekt – 6 tilmeldinger

Diplom i skat – Københavns Professionshøjskole (Metropol)
Der er først tilmeldingsfrist den 26. november 2018, men Københavns Professionshøjskole oplyser at der også er ledige pladser.

Sparring om adgangskrav i forbindelse med optagelse

Hvis der i forbindelse med ansøgning er brug for konkret afklaring af adgangskrav, så er studieadministrationen på uddannelsesinstitutionen til rådighed. Ligesom Anette Albrechtsen i forbundets sekretariat er til rådighed for sparring forinden ansøgning (aa@dts.dk).

Midler
I tilfælde af tilbagemelding fra ledelsen om, at der ikke er midler til uddannelse, så bedes medlemmerne henvende sig til deres lokale tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat.

I kompetencemidlerne indgår midler fra det almindelige budget i styrelsen, overenskomstmidler i form at kompetencefondsmidler og FUSA-midler samt de midler, der er afsat i forbindelse med ledelsesværktøjer.

Som medlem skal man ikke tænke på, hvor midlerne kommer fra – med mindre at man er flytteramt og vil søge midler fra FUSA-puljen til ekstern efter- og videreuddannelse. Se venligst nedenfor under FUSA.

Stadig mulighed for at søge midler til moduler
I Skatteforvaltningen har der været en Nyhed på SharePoint koncernfælles den 15. oktober 2018 under overskriften ”Flytteramt? Måske et kursus er vejen videre”, og der er udsendt information til lederne om ansøgning inden den 9. november om midler til akademi, diplom og master.

Forbundet har i dag ved henvendelse til Administrations- og Servicestyrelsen fået oplyst, at der fortsat er mulighed for at ansøge om midler til moduler på akademi-, diplom- og master i skat, som beskrevet i Nyheden fra 15. oktober 2018 selvom ansøgningsfristen er overskredet.

FUSA
Der er i Skatteforvaltningen et projekt med overenskomstmidler fra Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA).

Kompetencemidlerne kan anvendes til de medarbejdere i skatteforvaltningen som var ansat 1. januar 2018 og hvis arbejdsopgaver flytter geografisk i henhold til flytteplanen.

Målgruppen for anvendelse af midlerne består af tre grupper:

  • Medarbejdere, der på grund af geografiske udfordringer ved opgaveflytningen, flytter enten til en anden styrelse eller til andre arbejdsopgaver. Det er hovedmålgruppen.

    Endvidere:
  • Ikke opsagte medarbejdere, hvis fremtidige karriere ikke er fastlagt.
  • Opsagte medarbejdere, der er internt jobsøgende.

En del af midlerne er afsat til moduler på akademi-, diplom- og master i skat.

De øvrige midler i FUSA-projektet anvendes til tværfaglige aktiviteter og aktiviteter, som indstilles fra det enkelte samarbejdsudvalg i styrelserne til godkendelse forinden iværksættelse.

Krav om 2 års erhvervserfaring inden opstart af ny uddannelse på højere uddannelsesniveau
Der er fortsat et krav om 2 års erhvervserfaring mellem afsluttet uddannelse (fx akademi) og påbegyndelse af en ny uddannelse (fx diplom).

Der arbejdes i forbundets hovedorganisation FTF og hos andre aktører på uddannelsesområdet fortsat på at få ændret kravet om 2 års erhvervserfaring, da dette krav er en kraftig hindring for en række af vores medlemmer (med stor praksiserfaring fra arbejdet i Skatteforvaltningen m.v.) ved behov for omskoling og kompetenceløft blandt andet i forhold til forandringerne i Skatteforvaltningen

 

Julefrokoster i Skatteforvaltningen

Direktør for Administrations- og Servicestyrelsen, Claus Henrik Larsen, har meddelt personaleorganisationerne, at julefrokoster i Skatteforvaltningen nu håndteres mere fleksibelt efter den kritik, der har været af, at der ikke måtte bruges arbejdstid på julefrokoster.

Direktørerne har derfor aftalt, at man i år håndterer beslutningen mere fleksibelt, der hvor det giver anledning til udfordringer, og at det ville være op til den enkelte direktør at håndtere det i den enkelte styrelse.

Konkret ved vi, at Skattestyrelsen allerede har meldt ud, at medarbejderne kan tidsregistrere deres normtid til julefrokosten – og det samme vil gøre sig gældende i Administrations- og Servicestyrelsen.

Hent NYT fra DTS nr. 38/2018 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere