SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 4/2019

7. februar 2019
Ekstraordinær kongres

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ekstraordinær kongres den 6. februar 2019, hvor kongressen enstemmigt godkendte hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter og en ny tillidsrepræsentantstruktur i forbundet. Se vedtægtsforslaget her.

Frem til den ordinære kongres i oktober 2020 skal der nu ske en evaluering af den nye tillidsrepræsentantstruktur med henblik på, om der eventuelt skal ske justeringer på kongressen i 2020. I den forbindelse har hovedbestyrelsen på den ekstraordinære kongres tilkendegivet, at der vil blive nedsat et strukturudvalg i forbundet.

Efter vedtagelsen blev der foretaget en række valg som konsekvens af de nye vedtægter.

For hvert af Skatteforvaltningens styrelser er der nu oprettet et tillidsrepræsentantforum, som består af de tillidsrepræsentanter, der organisatorisk tilhører den pågældende styrelse.

Den ekstraordinære kongres valgte formænd og næstformænd for de nye tillidsrepræsentantfora:

Tillidsrepræsentantforum Skat – formand Allan Christensen og næstformand Charlotte Rosdahl Schou.

Tillidsrepræsentantforum Gæld – formand Lene Höilund og næstformand Frank Thor.

Tillidsrepræsentantforum Told – formand Kim Andersen og næstformand Jørn Laursen.

Tillidsrepræsentantforum Vurdering – formand Tina Iversen. Tina er pt. eneste tillidsrepræsentant i Vurderingsstyrelsen, hvorfor der ikke blev valgt en næstformand. Hovedbestyrelsen vil efterfølgende konstituere en næstformand.

Tillidsrepræsentantforum Udvikling og Forenkling – formand Jens Norlund og næstformand Ulla Kær Andersen.

Der blev ikke valgt formand og næstformand for Tillidsrepræsentantforum Motor og Tillidsrepræsentantforum Administration og Service, da der ikke var kandidater til disse poster. Der vil efterfølgende ske konstituering af posterne i hovedbestyrelsen.

Under Tillidsrepræsentantforum Skat er der også et fagfora, som består af tillidsrepræsentanterne på de forskellige fagdirektørområder i Skattestyrelsen. Her blev der også foretaget valg af formand og næstformand.

Fagforum Person – formand Kim Jensen og næstformand Stine Palmelund.

Fagforum Erhverv – formand Britta Kirkeby og næstformand Elin Skottrup Thygesen.

Fagforum Selskab – formand Jan Magnusson og næstformand Niels Gyrsting.

Fagforum Særlig kontrol – formand Charlotte Rosdahl Schou og næstformand Morten Dannemann Jensen.

Fagforum Jura – formand Torben Elian. Torben er pt. eneste tillidsrepræsentant under Jura, hvorfor der ikke blev valgt en næstformand. Hovedbestyrelsen vil efterfølgende konstituere en næstformand.

Fagforum Økonomi – formand Marianne Ravn og næstformand Tom Helgesen.

Den nuværende hovedbestyrelse fortsætter til kongressen i 2020 men suppleres med Kim Andersen, som repræsentant for den nye Valggruppe III (Toldstyrelsen og Motorstyrelsen) som ellers ikke ville være repræsenteret i hovedbestyrelsen.


Læs fag på Master i skat i Aarhus og Odense

Mangler du kompetencer til at yde rådgivning og sagsbehandling på højeste niveau inden for skatteområdet? Så hold dig opdateret om fag på Master i skat hos Aarhus BSS.

I efteråret 2019 kan du tage følgende fag:

  • EU-ret
  • Skatte- og afgiftsforvaltningsret
  • Momsret – afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning
  • Toldret – basis  
  • Afgiftsret – varebaserede afgifter

Der er undervisning ca. en dag hver anden uge, og fagene kan tages enkeltvis eller sammensættes til en hel masteruddannelse. Du kan enten få generel indsigt i de skatteretlige fagområder ved at vælge fag på tværs af fagområderne, eller du kan specialisere dig inden for momsret, afgiftsret, toldret eller inddrivelse af skat.

Det er yderst kompetente forskere fra Juridisk Institut på Aarhus BSS, der har ansvaret for undervisningen, og du bliver præsenteret for den nyeste forskning inden for de forskellige skattefaglige områder.

Læs mere om Master i skat og efterårets fag her.

Hent NYT fra DTS nr. 4/2019 i pdf-format her.

hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere