SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 5/2019

28. februar 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde tirsdag den 5. marts 2019. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • Ekstraordinær kongres
 • Status på flytteplaner
 • Ledelsesværktøj
 • HSU-underudvalg
 • Forbundets 125 år jubilæum
 • TR-konference
 • Økonomi
 • Tillæg 2019
 • Nyt fra kredse, TR-fora, udvalg og sekretariat
   
Generel lønstigning pr. 1. april 2019

Den generelle lønregulering pr. 1. april 2019 i staten er nu udmeldt til at blive på 0,95%

Som udgangspunkt var der ved aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2018 aftalt en generel lønstigning på 1,30%, men som følge af lønudviklingen på henholdsvis det private og statslige arbejdsmarked har reguleringsordningen vist sig at være negativ med 0,35%, der skal modregnes i den aftalte lønregulering.

Du kan læse mere omkring reguleringsordningen her.

Har du spørgsmål mv. til ovenstående er du velkommen til at kontakte Jan Nørner i DTS-sekretariatet via mail jn@dts.dk.


Grundlønsforbedring for DTS-fagkonsulenter, sats II

Som det tidligere er meddelt, blev der ved aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2018 aftalt, at der skulle ske en grundlønsforbedring for DTS-fagkonsulenter på sats II pr. 1. oktober 2018.

Denne regulering er stadig ikke effektueret, og DTS-sekretariatet er løbende i kontakt med HR i Administrations- og Servicestyrelsen omkring spørgsmålet. Herfra er meldingen stadig, at HR afventer det endelige cirkulære fra Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen, der danner grundlag for udbetalingen, før der kan ske regulering. Der skal altså gives tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen, før reguleringen kan ske – med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018.

DTS-sekretariatet får løbende henvendelser vedrørende ovenstående, idet vi på vores hjemmeside har valgt at tilrette vores løntabeller således, at den aftalte grundlønsregulering er medtaget. Det er således lønlisterne på forbundets hjemmeside, der er de korrekte tal, og det skulle også meget gerne snart afspejle sig på lønsedlerne.

Har du spørgsmål m.v. til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Jan Nørner i DTS-sekretariatet via mail jn@dts.dk.

Hent NYT fra DTS nr. 5/2019 i pdf-format her.

hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere