SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 6/2019

6. marts 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 5. marts 2019. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Opfølgning på den ekstraordinære kongres
Hovedbestyrelsen drøftede den ekstraordinære kongres, hvor forbundets nye struktur blev vedtaget gennem ændring af vedtægterne.

På kongressen blev der opfordret til, at der nedsættes et strukturudvalg i forbindelse med den evaluering af den nye struktur, som skal ske frem til den ordinære kongres i 2020.

Til hovedbestyrelsesmødet i april 2019 vil der derfor blive udarbejdet forslag til kommissorium samt sammensætning af et strukturudvalg. Udgangspunktet er, at strukturudvalget skal bestå både af repræsentanter fra hovedbestyrelsen samt repræsentanter fra kredsene.

Hovedbestyrelsen reviderede appendiks til forbundets vedtægter, som definerer det geografiske område for forbundets valgenheder.

Justeringerne betyder, at Valgenhed Roskilde opdeles i to valgenheder – én for Universitetsvej (Gældsstyrelsen) og én for Ny Østergade (Vurderingsstyrelsen). Samtidig overføres Cargovej i Nørre Alslev fra Valgenhed Maribo til Valgenhed Køge.

Der er nogle huller i den nuværende tillidsrepræsentantdækning – bl.a. på vurderingsområdet. Forbundet vil derfor i henhold til den indgåede aftale anmode Administrations- og Servicestyrelsen om, at der kan vælges yderligere fire tillidsrepræsentant på forbundets område ud over de 48, som det er aftalt.

Skatteforvaltningens flytteplaner
Hovedbestyrelsen drøftede status på Skatteforvaltningens flytteplaner, hvor der efter forbundets opfattelse fortsat er en række uhensigtsmæssigheder, som der derfor er en dialog med Skatteforvaltningen omkring.

Forbundet må konstatere, at opdelingen i syv styrelser har gjort det noget mere vanskeligt at få overblikket over de ting, der sker i de enkelte styrelser.

Samtidig skal forbundet opfordre til, at man ikke glemmer helheden og samarbejdet på tværs i Skatteforvaltningen. Opdelingen i styrelser kan medføre et fokus på egne forhold, men på en række områder er det meget vigtigt, at medarbejdere og ledere har et mere bredt fokus på helheden i opgaveløsningen, da tingene har konsekvens for andre styrelser.

Det er også konstateret, at der opbygges stabe på HR-området i de enkelte styrelser, hvor der fokuseres på udvikling af egne initiativer. Opgaver, der efter forbundets opfattelse burde løses i den tværgående Administrations- og Servicestyrelse, så der sikres ensartethed på tværs af styrelserne. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt, hvis hver styrelse ”opfinder den dybe tallerken” – noget departementschef Jens Brøchner har tilkendegivet netop ikke måtte ske i den nye struktur.

Ledelsesvæktøjer
Dialogen med Administrations- og Servicestyrelsen om fastholdelsestillæg til flytteramte medarbejdere og ledere fortsætter. En god og konstruktiv dialog, som har ført til indgåelse af aftaler om en række fastholdelsestillæg.

Forbundet må dog konstatere, at der hos nogle ledere er en vis ”træghed” – eller decideret undladelse – omkring indstilling af medarbejdere til fastholdelsestillæg. På forbundet virker det som om, at de pågældende ledere har misforstået signalerne fra departementets ledelse – og da nærmest agerer som om, det var ”deres egne penge”, hvor det handler om at være ”bedst og billigst”. Efter forbundets opfattelse en misforståelse – og der er stadig midler til rådighed til fastholdelsestillæg.

Medlemmernes kan også indstilles til tillæg af personaleorganisationerne. Hvis man er omfattet af målgruppen og ikke indstillet af ledelsen, opfordres man derfor til at kontakte sin tillidsrepræsentant.

Forbundets jubilæum
Dansk Told & Skatteforbund har 125-års jubilæum den 22. marts 2019. For alle ordinære medlemmer er der 125 kr. til rådighed for et arrangement i forbindelse med jubilæet. Markeringen sker rundt omkring i valgenhederne.

Chefkredsen har valgt, at markeringen sker i forbindelse med Chefkredsens generalforsamling den 5. april 2019.

I Seniorkredsen sker markeringen rundt omkring i Seniorklubberne, hvor alle seniormedlemmer er velkomne.

 

Sekretariatet overgår til nyt telefonsystem

Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat overgår i morgen torsdag den 7. marts til et nyt telefonsystem – Skype for Business. Vi forventer, at det fungerer fra kl. 10, hvor hovednummeret åbner, men oplever nogen vanskeligheder ved at komme i kontakt med os, er man meget velkommen til at sende en mail eller ringe til mobilnumrene, som fremgår af hjemmesiden.

Hent NYT fra DTS nr. 6/2019 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere