SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 9/2019

3. april 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 2. april 2019. På mødet drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Nedsættelse af strukturudvalg
På baggrund af debatten om forbundets nye vedtægter på den ekstraordinære kongres den 6. februar 2019 har hovedbestyrelsen besluttet, at der nedsættes et strukturudvalg, hvor arbejdet med evalueringen af forbundsstrukturen frem mod den ordinære kongres i oktober 2020 forankres.

Se mere om sammensætningen af strukturudvalget og kommissoriet for arbejdet i udvalget her.

Honorar til hovedbestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter
Som konsekvens af den nye tillidsrepræsentantstruktur besluttede hovedbestyrelsen at justere de honorarer, som forbundet udbetaler til hovedbestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter.

Alle tillidsrepræsentanter vil fremover modtage et honorar fra forbundet – på mellem 8.000 og 15.000 kr. om året gradueret efter den rolle og de opgaver, den enkelte tillidsrepræsentant udfører.

Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager fremover et honorar på 38.000 kr. årligt. Heri foretages der dog modregning af tillæg fra Skatteforvaltningen udbetalt på baggrund af tillidsrepræsentantaftalen, hvor fællestillidsrepræsentanter i styrelserne samt på fagdirektørområderne i Skattestyrelsen modtager et tillæg.

Konstituering
Hovedbestyrelsen besluttede at konstituere Linda Severinsen som ny koordinerende tillidsrepræsentant for Skattefaglig afdeling under Jura i Skattestyrelsen.

Indretning af kontorer
Hovedbestyrelsen drøftede indretning af kontorer – særligt ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Osvald Helmuts Vej men også i Skattestyrelsens kommende lokaler i Copenhagen Towers.

Hovedbestyrelsen pegede på, at der vil være meget trangt – og der vil ikke være et tilstrækkeligt antal møde- og flexrum.

Forbundet vil derfor nu kontakte Arbejdstilsynet for at klarhed om hvilke krav, der f.eks. er til afstand mellem skriveborde i storrumskontorer.

Hovedbestyrelsen havde en generel drøftelse af status på flytninger rundt omkring i landet på baggrund af Skatteforvaltningens flytteplaner.

Tillægsforhandlingerne
Hovedbestyrelsen drøftede status på tillægsforhandlingerne, som nu er i fuld gang rundt omkring i Skatteforvaltningens styrelser.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er forhandlingerne allerede afsluttet.

Kommissionen om SKAT
Undersøgelseskommissionen om SKAT er nu gået i gang med arbejdet med den del, der vedrører udbyttesagen.

Forbundet har sørget for bisiddere til medlemmer, som skal afhøres af kommissionen.

I første omgang har det været medlemmer, som har berøring med udbyttesagen, der har været indkaldt, men kommissionen er nu også begyndt at indkalde til afhøringer vedrørende den øvrige del, selvom disse først starter i 2020.

Forbundet anbefaler alle medlemmer, der skal afhøres af kommissionen, at de møder op med en bisidder.

Er der medlemmer, som bliver indkaldt af kommissionen, opfordres de derfor til at kontakte advokat Merete Keller Berdiin i forbundets sekretariat, som står for koordinering af bisidderbistanden til medlemmerne, så der ikke opstår interessekonflikter for de advokater, der udpeges som bisidder.

Forbundets strategi
Hovedbestyrelsen drøftede strategien for forbundets arbejde – både på kort og på længere sigt.

På den korte bane vil der komme et folketingsvalg inden for de næste 2½ måned, og hovedbestyrelsen drøftede i den forbindelse strategien for påvirkning af politikere omkring dagsordenen for genopretningen af Skatteforvaltningen.

Hent NYT fra DTS nr. 9/2019 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere