SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 11/2019

9. maj 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde mandag den 20. maj 2019. På dagsordenen er følgende emner:

 • Velkomst
 • Godkendelse af referat
 • Ledelsesværktøjer – seneste fra forhandlingerne
 • Tillæg ’19
 • TR-konferencen 20. – 21. maj 2019
 • Nyt fra Kredse, fra TR-fora og fra udvalg
 • Nyt fra sekretariatet

I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet afholdes der tillidsrepræsentantkonference for forbundets tillidsrepræsentanter den 20. og 21. maj.
 

Forsøgsvis fjernelse af toårskrav

Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers har godkendt, at man som en treårig forsøgsordning fjerner kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for den gruppe af ansøgere til diplommoduler, der lever op til alle følgende tre kriterier:

1) Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.

2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig.

3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Forsøgsordningen træder i kraft 1. august 2019.

Dansk Told & Skatteforbund hilser tiltaget velkommen, da det er et tiltag, som forbundet har arbejdet målrettet for siden 2017. Tak til alle, som har involveret sig i arbejdet.
 

Styrk fagligheden

Det er nu tid for tilmelding til eksterne efter- og videreuddannelser, som medvirker til at styrke skattefagligheden:

 • Diplomuddannelse i skat
 • Master i skat

Det kan betale sig at bruge tid og penge på denne kompetenceudvikling – og sammenlignet med udbuddet af kurser på det private marked, udbydes de almindelige faglige moduler til konkurrencedygtige priser. Master i skat moduler ligger i et spænd på 10.800 – 13.000 kr. og på Diplom i skat koster obligatoriske moduler og valgmoduler 5.600 kr.

Det er værd at være opmærksom på, at medlemmer, hvis opgaver er flyttet eller vil flytte geografisk, har mulighed for at få kompetenceudviklingen finansieret af overenskomstmidler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Dette giver disse medlemmer mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til nye arbejdsopgaver i Skatteforvaltningen. Samtidig giver det mere luft i budgettet til kompetenceudvikling af medlemmer, som ikke er omfattet af geografisk opgaveflytning.

Der er allerede gode eksempler på, at opmærksomheden på anvendelse af FUSA-midlerne har kunne skabe hold til moduler, da flere kan komme med på uddannelse.

Det er også muligt at få etableret moduler på Diplom i skat rundt om i landet, når der er mange nok til et hold. Dette er f.eks. tilfældet i Nordjylland. Herved kan der spares tid og penge til transport.
 

Tidsfrister i maj for eksterne uddannelser

En række eksterne uddannelser har tidsfrister for tilmelding her i maj.

Diplomuddannelse i skat
Der er tilmeldingsfrist for diplom i skat hos Københavns Professionshøjskole den 15. maj 2019

Der udbydes moduler i København og Fredericia. På opfordring udbydes der også moduler i Nordjylland her i efteråret:

 • Momsret i Aalborg
 • Juridisk metode i Aalborg
 • Skat – Selskaber. Sandsynligvis i Hjørring, men med option på Aalborg alt efter søgning og muligheder for lokaler.

Der er tilmeldingsfrist for Diplom i skat hos VIA den 12. august 2019. Der udbydes moduler i Aarhus og Herning.

Master i skat
Der er tilmeldingsfrist for Master i skat på Aarhus Universitet den 15. maj 2019.

Der udbydes:

 • EU-ret
 • Skatte- og afgiftsforvaltningsret
 • Momsret – afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning
 • Toldret – basis
 • Afgiftsret – varebaserede afgifter
 • Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study.

Som medarbejder i Skatteforvaltningen er det vigtigt, at du efter ansøgning om Master i skat i Aarhus fremsender en mail med de fag, du har søgt om optagelse på til HR-kompetenceudvikling@ADST.dk Hvis du klikker på mailadressen, bliver der automatisk genereret en mail med emnefelt og fag, der blot skal tilrettes med dit navn og de fag, du har søgt om optagelse på. 

Der var tilmeldingsfrist for master i skat på CBS den 1. maj 2019, men der er stadigvæk mulighed for at tilmelde sig på hold, hvor der er ledige pladser.

Spørgsmål om kompetenceudvikling
Hvis der er spørgsmål om kompetenceudvikling, herunder uddannelse og realkompetencevurdering, så kan Anette Albrechtsen i DTS-sekretariatet kontaktes på aa@dts.dk eller telefon 35 25 00 60.

Hent NYT fra DTS nr. 11/2019 i pdf-format her.
 

hjemme ill 14