SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 12/2019

21. maj 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde mandag den 20. maj 2019. På behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Ledelsesværktøjer
Hovedbestyrelsen drøftede status på anvendelse af ledelsesværktøjer i forbindelse med flytteramte medarbejdere i Skatteforvaltningen – herunder særligt tillæg.

Der har været en dialog mellem ledelsen og personaleorganisationerne omkring tillæg til medarbejdere, som skal flytte indenfor samme by – f.eks. fra Sluseholmen til Copenhagen Towers i København. Ledelsen mener ikke, at der er hjemmel til give tillæg til medarbejdere, som ikke skal flytte til en anden by. Dialogen er dog endnu ikke afsluttet.

Der er stadig eksempler på ledere, som ikke vil indstille flytningsramte medlemmer til tillæg – der nærmest agerer, som var det deres egne penge. Dette er der fortsat en dialog omkring.

Hovedbestyrelsen drøftede også afstandskrav i forbindelse med partshøringer ved forflyttelser af tjenestemænd med kommunal baggrund. Der kan ikke opstilles et konkret mål for afstand eller mertid til transport, som skal udløse partshøring. Hvis medlemmer mener, de uberettiget ikke er blevet partshørt, opfordres de til at kontakte forbundets sekretariat.

Tillægsforhandlinger 2019
Tillægsforhandlingerne er nu afsluttet i Skatteforvaltningens styrelser. De fleste steder har det været en god proces med et fornuftigt resultat.

Ikke alle steder har ledelsen dog ønsket af anvende hele den afsatte ramme til tillæg. Dette opfordrer forbundet nu til en drøftelse af i de relevante samarbejdsudvalg.

Hvis de afsatte rammer til tillæg ikke anvendes, kan det være medvirkende til, at Dansk Told & Skatteforbund må tage stærkere forbehold for fortsat videreførelse af Ny Løn ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Det blev givet en række eksempler på forskellige uhensigtsmæssigheder i forbindelse med gennemførelse af årets tillægsforhandlinger, som nu tages med i forbindelse med den evaluering, der skal ske mellem Administrations- og Servicestyrelsen og personaleorganisationerne.

Indretning af lokaler
I forbindelse med indretning af Skattestyrelsens kommende lokaler i Copenhagen Towers er det Dansk Told & Skatteforbunds opfattelse, at der er en række mangler i forhold til Arbejdstilsynets vejledninger og anvisninger – bl.a. omkring afstand mellem skrivebordene i storrumskontorer samt antallet af møde- og fleksrum.

Forbundet fortsætter dialogen med ledelsen omkring disse forbehold med henblik på at sikre, at de kommende arbejdspladser opfylder de generelle retningslinjer, der gælder for indretning af statens arbejdspladser.

Kontingentregulering pr. 1. juni 2019
Kontingentet til Dansk Told & Skatteforbund reguleres ifølge vedtægterne pr. 1. juni med samme procentsats som de generelle lønstigninger på statens område.

Lønstigningerne pr. 1. oktober 2018 og 1. april 2019 har samlet set udløst generelle lønstigninger på 1,45%.

For ordinære medlemmer stiger kontingentet til 453 kr. pr. måned – dog kun til 291 kr. pr. måned for medlemmer, som arbejder 20 timer eller derunder om ugen.

For ekstraordinære medlemmer stiger kontingentet til 142 kr.

Tillidsrepræsentantkonference
I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet blev der afholdt tillidsrepræsentantkonference for forbundets tillidsrepræsentanter.

På konferencen drøftede tillidsrepræsentanterne aktuelle emner i relation til Skatteforvaltningen.

Endvidere var der debat om forbundets interne kommunikation tillidsrepræsentanterne imellem, og evalueringen af forbundets struktur, som er forankret i det nedsatte strukturudvalg, blev drøftet.

Hent NYT fra DTS nr. 12/2019 i pdf-format her.
 

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere