SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 15/2019

26. juni 2019
God sommer

Der er nu under overskriften ”Retfærdig retning for Danmark” opnået politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om grundlaget for dannelsen af en socialdemokratisk mindretalsregering.

Konkret indgår der i aftalen en tekst om styrkelse af Skatteforvaltningen:

”Styrke skattevæsenet. Tilliden til skattemyndighederne er på mange måder fundamentet for den høje danske skattemoral hos det store flertal af borgere og virksomheder. Når enkelte snyder eller på anden vis unddrager sig skat, underminerer det ikke alene finansieringen af vores velfærdssamfund, men også den grundlæggende tillid vi har til hinanden om, at alle bidrager. Derfor er det en bunden opgave at genoprette og styrke skattevæsenet både for at mindske skattegabet og øge tilliden til Skat som myndighed. Det skal blandt andet ske ved at ansætte flere medarbejdere til skattekontrol.”

Dansk Told & Skatteforbund ser med tilfredshed på, at der er enighed blandt den nye regerings parlamentariske grundlag om, at Skatteforvaltningen skal styrkes – herunder at der skal ansættes flere medarbejdere til skattekontrol. Et behov, som forbundet har peget på utallige gange.

Forbundet ser frem til samarbejdet med en ny skatteminister. Der bliver behov for en tæt dialog med den nye minister for at sikre, at genopretningen af Skatteforvaltningen holdes på ret kurs – og sker på en måde, så også medarbejderne kan se sig selv i projektet.

En målrettet bevarelse og styrkelse af de egentlige skattefaglige kompetencer er helt nødvendig. En styrket ledelse kan bringe Skatteforvaltningen en del af vejen, men kun ved fokus på styrkelse af den basale skattefaglighed – og de medarbejdere, der skal løse opgaverne ude i driften – kan man sikre, at tilliden til, at alle betaler den skat, de skal, bliver genoprettet.

Sommeren er over os – og snart sænker feriestemningen sig også over Skatteforvaltningen. Men når alle vender friske tilbage efter ferien, vil der være nok at tage fat på. Forslaget til finansloven for 2020 vil være første test på, at den nye regering også mener det alvorligt med en styrkelse af Skatteforvaltningen.

Dansk Told & Skatteforbund skal endnu en gang opfordre til, at der indgås en fireårig aftale, der kan sikre ro og konsensus omkring den økonomiske kurs for genopretningen af Skatteforvaltningen i valgperioden, så den årlige ”finanslovsusikkerhed” kan undgås.

God arbejdslyt i sommervarmen til den nye regering – og en rigtig god sommer til alle!

Hent NYT fra DTS nr. 15/2019 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14