SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 24/2019

24. oktober 2019
Repræsentantskabsmøde

Dansk Told & Skatteforbund afholdt repræsentantskabsmøde den 22. og 23. oktober 2019 på Hotel Opus i Horsens.

På mødet aflagde forbundsformand Jørn Rise hovedbestyrelsens status for arbejdet i forbundet siden repræsentantskabsmødet i 2018. Læs status, som blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet, her.

Forbundets strukturudvalg havde bedst repræsentantskabet tage stilling til nogle spørgsmål omkring forbundets struktur, som gav anledning til vejledende afstemninger i repræsentantskabet.

Konklusionen blev, at der ikke skal fremlægges et forslag til en ny struktur for forbundet til behandling på kongressen i 2020. Kræfterne skal i stedet for bruges på at få den nuværende struktur til at fungere endnu bedre end i dag.

Det udelukker dog ikke, at der måske fremlægges forslag til enkelte justeringer af den nuværende struktur på kongressen i 2020. Derfor fortsætter arbejdet i strukturudvalget også – men nu ikke længere med henblik på at komme med et samlet forslag til en ændret struktur i forbundet.

Forbundets regnskab for 2018 blev også behandlet på repræsentantskabet – og er nu enstemmigt indstillet til godkendelse på kongressen i 2020.

 

Master i skat, Aarhus BSS

Skal du opdateres inden for skatteområdet? Med enkeltfag på Master i skat på Aarhus BSS styrker du dine kompetencer inden for det skattefaglige felt. Se her, hvilke enkeltfag du kan læse på Master i skat i foråret:

 • Momsret – basis
 • Beskatningselementerne i toldretten
 • Momsret – afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlag og leveringssted
 • Afgiftsret – energiafgifter
 • Formueretlige emner

Undervisningen foregår i Odense, og alle fag består af fem undervisningsdage – der er undervisning cirka hver anden uge. Det er kompetente forskere fra Juridisk Institut på Aarhus BSS, der står for undervisningen, og du bliver præsenteret for den nyeste forskning inden for de forskellige skattefaglige områder.

Aarhus BSS gør opmærksom på, at deres nye ansøgningsfrist er den 1. november for forårsfag.

Se undervisningskalenderen her. Læs om enkeltfagene her. Gå til ansøgningssiden her.

 

Master i skat, CBS

Master i Skat er på det højeste faglige niveau for en skatteuddannelse i Danmark, og fagene kan også læses som enkeltfag.

Formålet med uddannelsen og fagene er, at formidle specifik viden om og forståelse for anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark. De studerende opnår teoretisk, analytisk og metodemæssig indsigt og kompetence i formel og materiel skatteret, der sætter dem i stand til at varetage skatteopgaven i forskellige sammenhænge.

CBS udbyder i foråret 2020 følgende fag – der er ansøgningsfrist 1. december 2019:

Der udbydes tre fag i Fredericia:

 • Erhvervsbeskatning
 • Skatteproces
 • Skattekontrol og skattestrafferet

Der udbydes en lang række fag på Frederiksberg:

 • Juridisk metode
 • International selskabsskatteret
 • Udbytte og avance
 • Skatteproces
 • Erhvervsbeskatning
 • Regnskab og skat
 • Personbeskatning
 • Generationsskifte og virksomhedsomdannelse
 • EU-skatteret
 • Skattekontrol og skattestrafferet
 • Skatteretlig metode og masterprojekt
 • Fag i forbindelse med overgangsordning fra gl. studieordning

   
Den statslige kompetencefond

Den statslige kompetencefond giver på forbundets område mulighed for at søge midler til bl.a. diplom og masteruddannelser efter aftale med personalelederen.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond her.

Spørgsmål om uddannelse og den statslige kompetencefond kan stilles til faglig sekretær Anette Albrechtsen, aa@dts.dk

Hent NYT fra DTS nr. 24/2019 i pdf-format her.
 

 
hjemme ill 14