SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 26/2019

13. november 2019
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 12. november 2019. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Gældsfilosofien
Hovedbestyrelsen drøftede Dansk Folkepartis forslag om flytning af gældsinddrivelsen fra staten til kommunerne i en midlertidig periode på f.eks. tre år.

Efter Dansk Told & Skatteforbunds opfattelse vil det bestemt ikke løse problemerne – men blot skubbe dem et andet sted hen. Kommunerne har ikke de it-systemer, der skal til for at understøtte inddrivelsen, og har heller ikke længere de medarbejdere med kompetencer som f.eks. fogeder, som det kræves for at løse opgaven.

Endvidere udgør de kommunale krav kun en meget lille del af de samlede, offentlige krav.

I stedet burde kommunerne – og øvrige offentlige fordringshavere – gøre meget mere ud af et egentligt rykker- og opkrævningsarbejde med f.eks. indgåelse af betalingsaftaler med restanterne, inden kravene sendes til egentlig inddrivelse. Fremfor at vælge ”den nemme løsning” og blot sende kravet til inddrivelse gennem Gældsstyrelsen.

Skatteministeriet og Skatteforvaltningen bærer naturligvis et stort ansvar for udviklingen i de offentlige restancer – men de øvrige offentlige fordringshavere er bestemt ikke uden ansvar.

Det er i øvrigt forbundets opfattelse, at gældsinddrivelsen bør være til stede på alle lokationer i Skatteforvaltningen for at bevare nærheden som inddrivelsesmoment.

Udsættelse på vurderingsområdet
Hovedbestyrelsen drøftede konsekvenserne for medarbejderne i Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen af regeringens beslutning om udskydelse af den nye ejendomsbeskatning.

Hvis udsættelsen betyder, at der er medarbejdere i dele af Skatteforvaltningen, som kommer til at mangle arbejdsopgaver som konsekvens af udskydelsen, må der kunne arbejdes på tværs i Skatteforvaltningen, så de pågældende midlertidigt kan løse andre opgaver – også selvom det er for en anden styrelse.

Forbundet vil drøfte problemstillingen med de øvrige organisationer forud for det næste møde i Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg.

Ny valgenhed for Copenhagen Towers
Hovedbestyrelsen besluttede at ændre appendiks til forbundets vedtægter, så der oprettes en ny valgenhed for medlemmerne på adressen Copenhagen Towers i København.

Samtidig ændrer Valgenhed Grenaa navn til Valgenhed Grenaa-Randers, da den omfatter medlemmer på begge adresser.

Alle valgenheder skal gennemføre nyvalg af tillidsrepræsentanter i løbet af 1. kvartal 2020. Antallet af de tillidsrepræsentanter, der kan vælges i den enkelte valgenhed, vil blive fastlagt af hovedbestyrelsen på mødet i december på baggrund af medlemstallet og eventuelle særlige lokale behov.

Mødeplan for 2020
Hovedbestyrelsen vedtog følgende mødeplan for 2020:

21. januar

19. februar

19. marts – med tillidsrepræsentantkonference 19. og 20. marts

15. april

19. maj

18.-19. juni

18. august

15. september

19. oktober – med kongres 20. og 21. oktober

10. november

7.-8. december

MyAnalytics
Forbundet har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som har modtaget mails fra Office 365 – MyAnalytics, som betragtes som en form for overvågning.

Der har ikke været nogen information fra Skatteforvaltningen om den nye funktion.

Forbundet vil undersøge forholdet nærmere i dialog med Skatteforvaltningen – bl.a. for at sikre, at der ikke sker overvågning af medlemmerne.

Den enkelte har imidlertid mulighed for at slå funktionen fra, så man ikke trackes eller får en mail løbende. Det gøres således:

1. Helt nede i bunden af den mail i har fået, kan man klikke på ”opsig abonnement”.

2.  Du ledes videre til en login-side, hvor du skal taste din arbejdsmail, ingen kode er påkrævet.

3. Ovre i højre side af skærmen er der en kasse, der hedder ”funktionsindstillinger”.

4.  Her fravælges den øverste med navnet ”MyAnalytics”. Når den fravælges, fjernes tracking og den løbende mail.

Hent NYT fra DTS nr. 26/2019 i pdf-format her.


 

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere