SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 11/2020

26. marts 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse har i dag afholdt et ekstraordinært skype-hovedbestyrelsesmøde for at følge op på den aktuelle situation.

Hovedbestyrelsen drøftede bl.a. spørgsmålet om afholdelse af ferie for offentligt ansatte, som er blevet et tema – bl.a. efter indgåelse af trepartsaftale på det private arbejdsmarked.

Der bliver aktuelt ført forhandlinger mellem skatteministeren som statslig arbejdsgiver og centralorganisationerne i CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om spørgsmålet om ferie for hjemsendte statsansatte, som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra. Tilsvarende forhandlinger foregår på det kommunale og regionale område.

Hovedbestyrelsen drøftede spørgsmålet om ferieafholdelse. Hvis der bliver indgået en aftale mellem skatteministeren og CFU på området, vender vi naturligvis tilbage med nærmere information.

Hovedbestyrelsen drøftede også de se sidste omflytninger af medarbejdere i Skatteforvaltningen i henhold til målbillederne, som nu er blevet varslet med udsendelse af flyttebreve.

Dansk Told & Skatteforbund havde opfodret til at stille varsling af de sidste omflytninger i bero, indtil de statslige arbejdspladser igen åbner op – men også for at kunne inddrage konsekvenser af etablering af de to nye skattecentre i Frederikssund og Fredericia. Dette ønskede ledelsen imidlertid ikke, da man fastholder, at etableringen af Skatteforvaltningens styrelser skal være på plads ved udgangen af 2020.

Der afholdes skype-møde i Skattestyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på mandag, hvor forbundet også bl.a. vil bringe spørgsmålet om omflytninger og etablering af de nye skattecentre op.

Her vil forbundet også tage spørgsmålet om gennemførelse af kontroller i den aktuelle situation op – bl.a. på baggrund af flere medlemmer ud fra virksomhedernes reaktion på henvendelser fra Skattestyrelsen.

Hvis der er medlemmer, som har spørgsmål til varslinger om forflyttelser eller flyttebreve, er de altid velkommen til at kontakte Merete Keller Berdiin i forbundets sekretariat.

Hovedbestyrelsen drøftede også fastholdelsestillæg efter ledelsesværktøjerne, hvor der har været en afholdt et forhandlingsmøde med Administrations- og Servicestyrelsen. De fleste indstillede blev godkendt ved forhandlingen, og sendes nu til godkendelse i de enkelte styrelser.

Hovedbestyrelsen forventer at afholde næste ekstraordinære statusmøde på tirsdag den 31. marts.

Hent NYT fra DTS nr. 11/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14