SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 13/2020

30. marts 2020
Afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19

Der blev den 26. marts 2020 indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19.

Aftalen går ud på at supplere og fravige bestemmelser i de gældende overenskomster og aftaler om afvikling af frihed. Det betyder, at medarbejdere, der efter ansættelsesmyndighedens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts - 13. april 2020, skal afvikle frihed med op til 5 dage.

Modsætningsvist betyder det også, at de som arbejder, ikke skal afvikle frihed.

Hvorvidt der er tale om det ene eller andet, vurderes af ansættelsesmyndigheden (læs: lederen), mens ansættelsesmyndigheden (lederen) beslutter efter dialog med medarbejderen hvilken type frihed, der skal anvendes – samt hvornår friheden skal afvikles. Og der er tale om hele dage.

Der har her til morgen været møde mellem Administrations- og Servicestyrelsen og organisationsformændene om aftalen, og konklusionen er, at Administrations- og Servicestyrelsen har udarbejdet et materiale, som udsendes til styrelserne med henblik på at gå i dialog omkring gennemførelsen af aftalen.

Da aftalen baserer sig på, hvem der arbejder og ikke arbejder, så vil der være tale om stor individualitet, og forbundet opfordrer derfor alle medlemmer til at have kontakt med sin nærmeste leder (funktionsleder, kontorchef mv.).

Hvis I har spørgsmål, så må I gerne sende dem til forbundet, så vil vi foranledige dem besvaret efter henvendelse til Administrations- og Servicestyrelsen.

Møde i HSU i Skattestyrelsen

Mødet i HSU i Skattestyrelsen var bl.a. foranlediget af forbundet i relation til, hvordan status er vedrørende etableringen af de nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund – bl.a. i relation til de forflyttelser, der sker lige nu som følge af etableringen af Skatteforvaltningen, og som er fastsat til at skal være tilendebragt med udgangen af 2020.

Direktør for Skattestyrelsen, Merete Agergaard, meddelte, at der endnu ikke er indgået en aftale om, hvilke opgaver, der skal ligge på de to lokationer – hele situationen omkring COVID-19 har udskudt den endelige beslutning.

Forbundet har klart tilkendegivet, at den allerbedste proces ville være at gennemføre etableringen ud fra frivilligheden – altså opslag af stillinger og mulighed for at søge. Herefter ville man så kunne se, hvilke kompetencer, som man mangler!

Forbundet gjorde også opmærksom på, at udmeldingen omkring flytning af hele enheder havde givet en del usikkerhed hos mange medlemmer, herunder de medlemmer, som aktuelt er involveret i en flytning.

Merete Agergaard har tilkendegivet, at når man er længere fremme i processen, så vil man indkalde til drøftelser af, hvordan man kommer i mål med at etablere de to nye skattecentre.

Der vil i den nærmeste fremtid blive givet en orientering fra Merete Agergaard om status for etableringen af de to nye skattecentre.

Problematikken omkring etableringen af de nye skattecentre har som sagt indflydelse på flere, som for tiden har modtaget flyttebreve/partshøringer i forhold til de almindelige flytteplaner. Det betyder, at der er tidsfrister for eventuelle beslutninger om, hvad den enkelte skal i forhold til at flytte med – og hvis man ikke flytter med, så har det vidtrækkende konsekvenser.

Forbundet vil gerne opfordre de medlemmer, som har modtaget et flyttebrev/partshøring, og som måtte ønske det, at tage kontakt med forbundets sekretariat, Merete Berdiin, på mail: mkb@dts.dk.

Hent NYT fra DTS nr. 13/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14