SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 17/2020

21. april 2020
Personoplysninger på Dansk Told & Skat

I forbindelse med adresseringen af Dansk Told & Skat nr. 2/2020, som distribueres af PostNord i denne uge, er der desværre sket en beklagelig fejl.

Nogle unødvendige personhenførbare oplysninger er blevet påtrykt bagsiden i forbindelse med adresseringen af bladet. Fejlen skyldes, at adressefilen for første gang er trukket fra Dansk Told & Skatteforbunds nye medlemssystem, og i den forbindelse er der sket en fejl i opsætningen fra leverandørens side.

Dansk Told & Skatteforbund beklager fejlen, men skal understrege, at de unødvendige personhenførbare oplysninger alene fremgår af den pågældendes eget eksemplar af bladet – der er altså ikke andre, der har modtaget de pågældende oplysninger – og adressefilen har været sendt til distributøren i krypteret stand i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

Forbundet arbejder nu på at etablere et system, som sikrer, at fejlen ikke gentager sig – og forholdet anmeldes til Datatilsynet.

Hent NYT fra DTS nr. 17/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14