SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 19/2020

29. april 2020
Aftale om en reform af skattekontrollen

Samtlige Folketingets partier har i dag indgået en aftale om reform af skattekontrollen. Se aftalen her.

Dansk Told & Skatteforbund hilser aftalen velkommen – og forbundet er specielt glad for, at de områder, som skal styrkes, er kontrolindsatsen. Det har der været behov for i flere år, og forbundet har også påpeget behovet for en styrkelse.

Skatteforvaltningen har i snart mange år været igennem turbulente tider med afskedigelser, konsulentrapporter, tvangsforflyttelser, rigsrevisionsrapporter med kritik, Statsrevisorerne, møgsager m.v.

Alt det har gjort, at forbundet må konstatere, at der forestår en stor opgave med at få de ekstra ressourcer ud at arbejde, og forbundet appellerer til, at der nu skabes ro omkring arbejdet i Skatteforvaltningen.

En forudsætning for denne ro er, at genopbygningen kan foregå med involvering af medarbejderne, og at man undgår tvangsforflyttelser, som alene bidrager til, at Skatteforvaltningen mister kompetencer – derfor er frivillige forflyttelser en klar forudsætning. Alt andet vil være at gamble med den aftale, som nu er indgået.

Dansk Told & Skatteforbundet håber på et godt resultat.

Forbundets hovedbestyrelse afholder ekstraordinært møde på fredag, hvor reform af skattekontrollen er et af emnerne.

Corona-situationen

Situationen omkring Corona er på vej ind i den fase, hvor der vil ske gradvis åbning af samfundet.

I Skatteforvaltningen er der i den forløbne uge sket en tilbagevenden til arbejdet, og det fortsætter i næste uge, således at der er 285 medarbejdere, som vender tilbage.

Forbundet har været i løbende dialog med Administrations- og Servicestyrelsen omkring tilbagevenden til kontorene, og forbundet vil opfordre medlemmerne til at være i tæt dialog med sin leder, hvis der er forhold, som gør, at man er utryg ved situationen, herunder hvis der er forhold, som gør, at man selv er særlig sårbar – eller omkring sig selv har særligt sårbare.

Man kan også altid skrive til Administrations- og Servicestyrelsen med spørgsmål i relation til Corona – så kommer der svar via den særlige boks, som er oprettet vedrørende Corona-virus.

Forbundet opfordrer til, at alle overholder sundhedsmyndighedernes anvisninger. Pas på derude.

Hent NYT fra DTS nr. 19/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14