SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 22/2020

19. maj 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse har i dag afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde via Teams. På mødet drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Reform af skattekontrollen
På baggrund af de møder der har været bl.a. i Skattestyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) drøftede hovedbestyrelsen planerne om reform af skattekontrollen – herunder oprettelse af to nye adresser i Fredericia og Frederikssund.

Planerne betyder bl.a., at en række medarbejdere i Skattestyrelsen skal flytte arbejdssted.

Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at der i processen med omflytninger lægges størst muligt vægt på frivillighed og medarbejdernes ønsker til placering. Ikke alene af hensyn til de berørte medarbejdere, men også for at bevare kompetencerne i Skattestyrelsen.

Hovedbestyrelsen konstaterede, at dialogen med Skattestyrelsens ledelse omkring processen har været konstruktiv. Der lyttes til forbundets holdninger omkring, at omflytningerne denne gang skal gøres på en ordentlig måde – og ledelsen har også tilkendegivet, at de er villige til at strække sig meget langt i processen.

For forbundet er det målet, at der opnås en tilfredsstillende løsning for alle medlemmer, og det opnås først og fremmest ved at lytte med medlemmernes ønsker.

Da der også må forventes at komme omflytninger i de kommende år som følge af yderligere tilførsel af nye kontrolmedarbejdere, vil forbundet arbejde på at formulere en strategi for, hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde.

Corona-situationen
Hovedparten af medarbejderne i Skatteforvaltningen arbejder fortsat hjemme. Det må dog forventes, at der i takt med yderligere genåbning af samfundet vil ske en gradvis tilbagevending – men det er næppe realistisk, at alle medarbejdere i Skatteforvaltningen er tilbage på kontoret igen før en gang efter sommerferien.

Hovedbestyrelsen drøftede tilbagevendingen – herunder hvordan der tages hensyn til medarbejdere i risikogrupper samtidig med, at mange har et stort ønske om at vende tilbage til en mere normal arbejdsdag.

Hovedbestyrelsen pegede bl.a. på, at det er vigtigt, at der etableres en kultur, hvor man bliver hjemme fra jobbet, hvis man er syg eller bare føler sig sløj, så ingen møder op og udgør en smitterisiko for kollegerne – om det så er på grund af coronavirus eller andet.

Hovedbestyrelsen drøftede også de mere langsigtede konsekvenser af, at hjemsendelsen har givet helt nye erfaringer, der må inddrages i det fremtidige arbejde – herunder spørgsmålet om indretning af kontorer og anvendelse af virtuelle møder.

Personalepolitik
Arbejdet med udformning af en ny personalepolitik for Skatteministeriet fortsætter i den nedsatte gruppe.

Hovedbestyrelsen drøftede status på arbejdet og understregede, at det er vigtigt, at personalepolitikken får en form og et indhold, hvor medarbejderne kan genkende sig selv. At personalepolitikken formuleres på en måde, hvor budskaberne er klare og umiddelbart er til at forstå – og er en personalepolitik, der udstråler holdninger.

Forbundets interne kommunikation
Hovedbestyrelsen godkendte form og indhold i oplæg til proces- og rollebeskrivelser i forbindelse med forbundets interne kommunikation.

Materialet vil nu blive distribueret til forbundets tillidsrepræsentanter og gjort tilgængeligt på hjemmesiden.

Hent NYT fra DTS nr. 22/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14