SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 24/2020

4. juni 2020
Brug for faglig opgradering i efteråret?

Der er en række tilbud, du kan benytte dig af.

Master i skat – Aarhus BSS
Hvis du vil følge et eller flere enkeltfag på Master i skat på Aarhus BSS i efteråret, så er det nu, du skal sende din ansøgning.

Du kan vælge mellem følgende fag i efteråret:

 • Skatte- og afgiftsforvaltningsret
 • Toldret basis
 • Afgiftsret – varebaserede afgifter (er aflyst i efteråret)
 • Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study 

Efter du har ansøgt, skal du huske at sende en mail med hvilke fag du har søgt til HR-kompetenceudvikling@ADST.dk. Når du bruger dette link, kommer der en mail op, der skal tilrettes med dit navn og de fag, du har søgt.

Se Læs om enkeltfagene og ansøg her.

Master i skat – CBS
På Copenhagen Business School (CBS) er der mulighed for efteroptag på en række moduler i efteråret 2020 på Master i skat.

På grund af Coronasituationen er det besluttet at optage max 24 deltagere pr. hold. Det betyder, at der er venteliste på enkelte fag (selskabsbeskatning og juridisk metode), og kun få ledige pladser tilbage på Kursgevinster og finansielle kontrakter.

Fagene Transfer pricing (almindelige del) og International skatteret i København er aflyst i efteråret.

Der er mere information om Master i skat på CBS her.

Det samlede modul udbud i efteråret 2020 er:

 • Juridisk metode (venteliste)
 • Selskabsbeskatning (venteliste)
 • Kursgevinster og finansielle kontrakter (få pladser)
 • Fast ejendom (København)
 • Fast ejendom (Fredericia)
 • International skatteret (København) (aflyst)
 • International skatteret (Fredericia)
 • Moms
 • Dødsboskifte og dødsboskatteret
 • Omstrukturering
 • Transfer pricing (aflyst)
 • Transfer pricing advanced
 • Synopsis

Diplomuddannelse i skat
Københavns professionshøjskole havde tilmeldingsfrist her i foråret på efterårets moduler. Der er fortsat mulighed for eftertilmelding på moduler i efteråret med ledige pladser eller moduler i foråret 2021.

Der er mere information om diplomuddannelse i skat her.

Oversigt over hvilke moduler, der fortsat er mulighed for at tilmelde sig:

Se obligatoriske moduler efteråret 2020 og foråret 2021 her.

Se Valgfagsmoduler efteråret 2020 og foråret 2021 her.

hjemme ill 14