SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 30/2020

16. september 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 15. september 2020 på Teams. På mødet var bl.a. følgende emner:

Nye valgenheder
Skattestyrelsen får nu to nye adresser – i Fredericia og Frederikssund.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at der nu oprettes to nye valgenheder, som omfatter medlemmerne ved de pågældende adresser.

OK 21
Forbundets krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne er nu sendt videre til centralorganisationen CO10, hvor de nu bliver behandlet og koordineret med kravene fra de øvrige organisationer.

CO10 behandler centralorganisationens samlede krav på et repræsentantskabsmøde den 3. november.

Flytteplaner
Hovedbestyrelsen drøftede status på de aktuelle flytteplaner i Skatteforvaltningen – særligt i relation til de nye adresser i Fredericia og Frederikssund.

I den forbindelse drøftede hovedbestyrelsen bl.a. muligheden for fastholdelsestillæg til flytteramte medarbejdere i forbindelse med bemanding af nye adresser. I modsætning til den store flytterunde i forbindelse med etablering af Skatteforvaltningen er der denne gang ikke afsat en særlig pulje. Forbundet vil derfor drøfte mulighederne om fastholdelsestillæg, seniorordninger m.v. med Skatteforvaltningens styrelser.

Flexible seating
Hovedbestyrelsen drøftede spørgsmålet om flexible seating, som allerede er taget i anvendelse af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Osvald Helmuts Vej og som også kører som forsøg i Skattestyrelsen ved adresserne i Towers og på Slet Parkvej.

Generelt ønsker Dansk Told & Skatteforbund mere fleksibilitet omkring anvendelse af f.eks. HAP, og som en konsekvens af det, er det vanskeligt helt og holdent at være modstander af flexible seating. Men hovedbestyrelsen appellerer til, at der også omkring kontorarbejdspladserne findes løsninger, der bygger på størst mulig fleksibilitet og hensyn til den enkelte og de arbejdsopgaver, der skal løses.

Adgang til faste HAP-dage for dem, der ønsker det, kan netop være med til at fordele kontorarbejdspladerne på en måde, så andre, der har behov for det, kan have en fast plads.

Corona
Hovedbestyrelsen drøftede status på coronasituationen, hvor medarbejderne ved en række adresser igen som udgangspunkt er sendt på hjemmearbejde.

Hovedbestyrelsen efterlyste i den forbindelse bl.a., at medarbejderne ved adresser, der rummer flere styrelser, behandles ens – og at udmeldinger sker på koncernintra og ikke fra de enkelte styrelser.

Hovedbestyrelsen drøftede også mulighederne for afvikling af Dansk Told & Skatteforbunds kongres den 20. og 21. oktober i Nyborg som planlagt.

Udgangspunktet er fortsat afvikling af en fysisk kongres under en eller anden form – eventuelt kombineret med en virtuel adgang til at deltage for de delegerede, som ikke ønsker fysisk at møde op.

Aktuelle stillingsopslag i Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen

Profiler med uddannelsesmæssig baggrund svarende til overenskomstområdet for Dansk Told & Skatteforbund er efterspurgt til jobs i styrelserne i Skatteministeriet.

Skatteankestyrelsens kontor i København søger sagsbehandler til momsområdet (ansøgningsfrist 18. september) – læs her.

Læs opslag på kontrolområdet i Skattestyrelsen her.

Skattestyrelsens nye skattecenter i Frederikssund med opgaver på kontrolområdet vil meget gerne høre fra medarbejdere og tidligere medarbejdere med uddannelsesmæssig baggrund på forbundets område.

Der er i øjeblikket disse helt konkrete opslag i Frederikssund:

Sagsbehandlere til et nyt kontor for Moms på internethandel i Frederikssund – læs her.

Specialister til sagsbehandling og kontrolarbejde i projekt Social Dumping hos Skattestyrelsen i Frederikssund – læs her.

Kontrolprofil med flair for sagsbehandling til Skattestyrelsen i Frederikssund – læs her.

Dansk Told & Skatteforbund opfordrer medlemmer til ikke at vente til sidste øjeblik med at sende ansøgning og CV, hvis man er interesseret i de ledige stillinger. Ligeledes henledes opmærksomheden på at tilrette ansøgningsmaterialet til det enkelte stillingsopslag, så det bliver tydeligt for arbejdsgiveren, hvordan vores medlemmer kan bidrage i den konkrete opgaveløsning i stillingen.

På Dansk Told & Skatteforbunds hjemmeside er der link til alle ledige stillinger i Skatteministeriets styrelser, og der er samme sted information om mulighed for sparring med forbundets sekretariat om løn, pension, overenskomst, lønforhandling, arbejdstid, kompetenceudvikling og øvrige arbejdsvilkår – læs her.

De a-kasser, som forbundet samarbejder med, er til rådighed for deres medlemmer for sparring om ansøgning, CV, tests og samtaletræning – læs mere om FTFa og Min A-kasse.

Hent NYT fra DTS nr. 30/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14