SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 35/2020

9. december 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. december 2020. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Coronasituationen
Den aktuelle situation med hjemmearbejde på grund af coronasituationen blev drøftet – også i lyset af de skærpede restriktioner, som statsministeren offentliggjorde under mødet.

Dansk Told & Skatteforbund har fortsat et særligt fokus på medlemmernes trivsel på hjemmekontoret. Både de rent fysiske forhold, men også det faktum, at ikke alle trives med at skulle arbejde hjemme gennem længere tid.

Det må også konstateres, at det frirum Skatteforvaltningens styrelse giver medarbejderne i forbindelse med hjemmearbejde på grund af corona, kan være noget forskelligt. Forbundet skal derfor opfordre til, at der ikke anlægges en restriktiv linje, men at der gives plads til initiativer, som understøtter medlemmernes trivsel under hjemmearbejdet.

Coronasituationen trækker store veksler på alle. En politisk bestemt hjemsendelse må naturligvis respekteres, men den helt ekstraordinære situation, vi er i, bør også levne plads til et ledelsesrum, der giver mulighed for at understøtte medarbejdernes trivsel.

Forbundets kontakt til medlemmerne er også udfordret af hjemsendelsen – og det har i løbet af 2020 stort set ikke været muligt at afholde de fysiske medlemsmøder, som er et vigtigt grundlag for forbundets arbejde og beslutningerne i hovedbestyrelsen.

Der nu været afholdt de første medlemsmøder for en større kreds via Teams med et godt resultat, og den mødeaktivitet vil derfor blive intensiveret i 2021.

Forbundets Arbejdsmiljøudvalg afholder temamøde i januar, hvor der er fokus på coronasituationen samt på fremtidens arbejdsplads både derhjemme og på kontoret.

Udskrivning af valg af tillidsrepræsentanter
Hovedbestyrelsen skal i henhold til forbundets vedtægter på decembermødet udskrive valg af tillidsrepræsentanter i valgenhederne til afholdelse i løbet af 1. kvartal året efter.

Selve indkaldelsen og gennemførelsen af mødet står valgenheden for, men hovedbestyrelsen fastlægger hvor mange tillidsrepræsentanter, der kan vælges i de enkelte valgenheder, så det respekterer de indgåede aftaler med Skatteforvaltningen og sikrer forbundets repræsentation ved forhandlinger og dialog med Skatteforvaltningens chefer på de forskellige samarbejdsniveauer.

Tillægsforhandlinger ´21
Forberedelserne til afholdelse af tillægsforhandlinger i styrelser og afdelinger i løbet af 1. halvår 2021 er nu gået i gang – bl.a. gennem afholdelse af sættemøder mellem ledelse og tillidsrepræsentanter, hvor rammer og forløb for tillægsforhandlingerne bliver aftalt.

Udmøntning af strategiprogram
Hovedbestyrelsen startede arbejdet med udmøntning af det strategiprogram, der blev vedtaget på forbundets kongres i oktober.

Hovedbestyrelsen havde i den forbindelse en bred temadrøftelse om de centrale fokuspunkter for Dansk Told & Skatteforbund – og hvordan forbundet sikrer varetagelsen af medlemmernes interesser.

På det grundlag arbejder forbundets strategiudvalg videre med oplæg til det videre arbejde i hovedbestyrelsen med udmøntning af strategiprogrammet.

Hent NYT fra DTS nr, 35/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14