SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 36/2020

18. december 2020
OK21

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet har den 15. december 2020 udvekslet krav til overenskomstforhandlingerne i 2021. Det være sig både de generelle krav, der er gældende for alle statsansatte, og Dansk Told & Skatteforbunds egne specielle krav, der alene gælder for forbundets overenskomstområde.

Der er ingen tvivl om, at hele Covid19-situationen kommer til at spille en rolle i forhandlingsforløbet, der starter med forhandlingerne omkring de generelle krav.

CFU har i den forbindelse eksempelvis stillet krav om generelle lønstigninger og andre krav, der har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsvilkår, styrkede seniorvilkår og regler om ”frit valg”.

I forhold til DTS-overenskomstområdet, har vi eksempelvis stillet krav om grundlønsforbedringer og yderligere tillæg. Det er dog en forudsætning for, at DTS får mulighed for at komme igennem med nogle af vores specielle krav, at der ved de generelle forhandlinger afsættes økonomiske midler hertil.

Spørgsmål m.v. kan sendes til chefkonsulent Jan Nørner i DTS-sekretariatet på jn@dts.dk.

Opfølgning på OK18

I forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2018 blev parterne enige om, at der skulle være en generel lønstigning pr. 1. februar 2021 på 0,68%. Det blev også aftalt, at reguleringsordningen, der regulerer forskellene i stigningerne i lønningerne på henholdsvis det private og statslige arbejdsmarked, skulle indgå ved udmøntningen af denne lønstigning.

Som følge af hele Covid19-situationen er det i skrivende stund meget usikkert, hvordan reguleringsordningen vil få indflydelse på den aftalte generelle lønstigning pr. 1. februar 2021, men der er en del, der tyder på, at reguleringsordningen vil udmønte en negativ regulering. Måske i en størrelse der gør, at den negative reguleringsordning vil overstige den aftalte generelle lønstigning.

Sagt på en anden måde, så risikerer de statslige ansatte at skulle gå ned i løn pr. 1. februar 2021. I så fald med hvor meget er ikke helt klarlagt endnu, og parterne forhandler da også i disse dage om, hvordan situationen løses. Vi vender selvfølgelig tilbage, når vi ved noget mere.

Spørgsmål m.v. kan sendes til chefkonsulent Jan Nørner i DTS-sekretariatet på jn@dts.dk.

Skatteankestyrelsen søger sagsbehandlere

DTS-tillidsrepræsentant Carsten Lagoni i Skatteankestyrelsen har gjort os opmærksom på, at Skatteankestyrelsen har et stillingsopslag på ni sagsbehandlere til skatte-, moms- og afgiftskontorer med kort ansøgningsfrist.

Stillingerne er meget relevante for DTS´ere – og der er bl.a. brug for kolleger med regnskabsforståelse og skattebaggrund.

Se stillingsopslaget her.

Hent NYT fra DTS nr. 36/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14