SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 1/2021

7. januar 2021
Generel lønregulering pr. 1. februar 2021

Den generelle lønregulering i staten pr. 1. februar 2021 er nu udmeldt til at udgøre -0,22% Altså en negativ regulering på hele det statslige område.

Som udgangspunkt var der ved aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2021 aftalt en generel lønstigning på 0,68%, men som følge af lønudviklingen på henholdsvis det private og statslige arbejdsmarked har reguleringen udmøntet negativt med -0,90%, der bliver modregnet i den aftalte generelle lønstigning.

For at sætte lidt tal på, så vil en medarbejder med en månedsløn på 34.000 kr. opleve en lønnedgang pr. måned på ca. 85 kr. før skat.

Hvorfor en negativ lønregulering?

Som udgangspunkt, så er reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 en del af det samlede aftale- og overenskomstresultat fra 2018. Når reguleringsordningen denne gang udmønter mere negativt, end det de statslige organisationer havde fantasi til at forestille, da OK18 forliget blev indgået, skyldes det, at den private lønudvikling er væsentligt lavere, end de statslige organisationer havde skønnet. Den primære årsag er det økonomiske tilbageslag, som følger af Covid-19 situationen i 2020.

Hvorfor vælges det at udmønte den negative lønregulering allerede nu?

Der er flere årsager til, at de statslige organisationer i CFU (Centralorganisationernes FællesUdvalg) har valgt at udmønte den negative lønregulering pr. 1. februar 2021, bl.a.:

  1. De statslige organisationer ønsker at stå ved det resultat, som blev indgået ved OK18. Det gælder således også i den nuværende situation.
  2. Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville de statslige organisationer skubben en gæld foran sig og bringe gælden med ind i de kommende forhandlinger om OK21-perioden. Det er ikke de statslige organisationers ønske, da det ikke vil være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat.
  3. De statslige organisationer ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, hvilket understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld.

Set over hele OK18-perioden (1. april 2018 – 31. marts 2021) har de statsligt ansatte oplevet en samlet generel lønstigning på 4,12%.

Du kan læse mere om reguleringsordningen i Notat om Aftale- og overenskomstresultatet 2018 her.

Har du spørgsmål mv. til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Jan Nørner i DTS-sekretariat via mail jn@dts.dk

Hent NYT fra DTS nr. 1/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14