SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 2/2021

14. januar 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbund afholder ordinært hovedbestyrelsesmøde på Teams onsdag den 20. januar 2021. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • OK18
 • OK21
 • Tillæg ’21
 • Covid-19-situationen
 • Kompetence, herunder masteruddannelse
 • FH
 • TR-aftalen
 • Personsager
 • Status – personalepolitik
 • Strategiarbejdet
 • Nyt fra sekretariatet
 • Nyt fra Kredse, TR-fora og udvalg
 • Økonomi

Udlejning af udenlandske ferieboliger 2021/22

Når der åbnes op for booking den 27. januar kl. 10.00, indgår de udenlandske ferieboliger også i puljen, så de efter først til mølle-princippet kan bookes til ophold i uger i perioden fra 1. maj 2021 og frem til den 29. april 2022.

På grund af coronarestriktioner vil der naturligvis fortsat kunne opstå problemer i forbindelse med, om man så rent faktisk også kan komme afsted til et ophold i en udenlandsk feriebolig.

Vi skal her gøre opmærksom på, at det stadig er de almindelige afbestillingsregler, der er gældende. Så det er op til den enkelte at tage ansvar for, om man tør booke eller ej – eller vil se tiden an.

Vi vil samtidig opfordre til, at man undersøger, hvordan man er stillet i forbindelse med sin individuelle afbestillingsforsikring.

Hent NYT fra DTS nr. 2/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14