SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 7/2021

8. februar 2021
Forlig på statens område

Lørdag den 6. februar 2021 blev de statslige parter enige om en generel aftale og overenskomst for alle statsansatte.

Der er tale om en 3-årig overenskomstperiode gældende fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024.

Forliget udgør som sagt den generelle del af de aftalte krav, og det er aftalt, at der i perioden fra 15. februar til 15. marts 2021 skal gennemføres organisationsforhandlinger, herunder forhandlinger om Dansk Told & Skatteforbunds specielle krav.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der ikke er afsat særlige økonomiske puljer til disse forhandlinger, hvorfor eventuelle omkostningskrævende krav ville skulle finansieres via omlægning af eksisterende tillæg m.v.

Af resultatet af det generelle forlig kan følgende fremhæves:

  • Aftalte generelle lønstigninger på 4,42%.
  • Skønnet lønstigning via reguleringsordningen på 0,63%.
  • En forventet sikring af reallønnen.
  • Reguleringsordningen videreføres.
  • Fortsat fokus på individuel kompetenceudvikling.
  • Seniorpakke med en årlig seniorbonus på 0,8% fra det kalenderår, hvor medarbejdere fylder 62 år. Seniorbonussen kan konverteres til frihed (maksimalt to årlige fridage) og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag.

Som sagt så er det tale om det generelle forlig i forhold til OK21, hvorefter forhandlingerne om de specielle krav udestår. Resultatet af disse forhandlinger vil sammen med den generelle del udgøre det samlede forlig.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse vil på mødet den 10. februar 2021 drøfte resultatet af overenskomstforhandlingerne. Hovedbestyrelsens vurdering af resultatet vil blive meldt ud i NYT fra DTS på torsdag.

Dansk Told & Skatteforbund vil på et senere tidspunkt melde mere specifikt ud omkring både det generelle forlig og resultatet af Dansk Told & Skatteforbunds forhandlinger om forbundets specielle krav.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jan Nørner i Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat på mail jn@dts.dk

Hent NYT fra DTS nr. 7/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14