SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 13/2021

10. maj 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde på Teams den 10. maj. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Faglige forslag til styrkelse af skattekontrollen
I forbindelse med styrkelse af skattekontrollen har skatteminister Morten Bødskov efterlyst forslag til styrkelse af kontrollen.

Hovedbestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med at indsamle ideer til forslag til styrkelse af Skattestyrelsens kontrol på baggrund af medlemmernes erfaringer fra Skattestyrelsens fagområder.

Tillægsforhandling ´21
Hovedbestyrelsen drøftede status på årets tillægsforhandlinger, som nu er ved at være afsluttet langt de fleste steder.

Generelt er billedet, at der er opnået gode forhandlingsresultater på forbundets område.

Forbundets forhandlere har dog på nogle områder haft udfordringer ved forhandlinger med ledere, som ikke har et tilstrækkeligt kendskab til de statslige lønsystemer – eller den historie, der kan give udtryk i lønforskelle mellem personalegrupper.

OK21
Resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne er godkendt på statens område – også af Dansk Sygeplejeråds medlemmer i staten. Et evt. sammenbrud af Sygeplerådets forhandlinger i Forligsinstitutionen på det regionale og kommunale område forventes derfor ikke at få afsmittende virkning i staten.

Formanden for forbundets centralorganisation CO10 har haft en skriftlig kommunikation med skatteministeren om forhandlingerne – bl.a. omkring den utilfredshed med forhandlingerne om de specielle krav, som Dansk Told & Skatteforbund var blandt dem, der fremførte på CO10´s repræsentantskabsmøde. Erfaringerne vil indgå i forberedelserne af forhandlingerne i 2024.

Det forventes at lønreguleringen pr. 1. april 2021 udmøntes i forbindelse med lønudbetalingen ultimo maj 2021.

Coronasituationen
Det er fortsat uvist, hvornår der kan begynde at ske en tilbagevending til arbejde på kontorerne i Skatteforvaltningen.

Dansk Told & Skatteforbund vil fortsat have fokus på, at der sker en prioritering af medarbejdere med særlige behov – bl.a. på grund af mistrivsel i forbindelse med fortsat hjemmearbejde.

Hent NYT fra DTS nr. 13/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14