SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 17/2021

9. juni 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde den 6. og 7. juni 2021. På mødet var bl.a. følgende emner:

Genåbning
Processen for medarbejdernes tilbagevending til at møde fysisk på Skatteforvaltningens kontorer er nu i gang.

Generelt er det budskabet fra ledelsen, at Skatteforvaltningen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring de praktiske forhold i lokalerne i forbindelse med genåbningen.

Med genåbningen vender de ”gamle” regler for anvendelse af hjemmearbejdspladser tilbage – herunder de regler, der f.eks. gælder på arbejdsmiljøområdet. Dette område har forbundets hovedorganisation FH allerede fokus på – og det vil sandsynligvis også blive et tema for forbundets centralorganisation CO10.

Bredere omkring den fremtidige anvendelse af hjemmearbejdspladser afventer Skatteforvaltningen udspil fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for hele statens område. Det forventes først klar i efteråret.

Omkring den fremtidige mulighed for delvis hjemmearbejde understregede hovedbestyrelsen, at Dansk Told & Skatteforbund går ind for individuelle løsninger på baggrund af en dialog mellem medarbejderen og personalelederen. Den dialog giver mulighed for fleksibilitet for begge parter – f.eks. også på de arbejdspladser, hvor der på grund af pladsmangel er indført flexible seating.

Hovedbestyrelsen skal derfor stærkt appellere til, at udmeldingerne til personalelederne ikke bliver for firkantede, men netop kommer til at rumme mulighed for, at personalelederne kan udfylde det ledelsesrum, de har – og skal have – på dette område.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at den enkelte medarbejder, som fortsat ønsker at have mulighed for hjemmearbejde i et eller andet omfang, selv skal opsøge sin personaleleder og få gang i dialogen om at møde ind på arbejdspladsen og i hvilket omfang. Man skal ikke afvente, at der kommer et initiativ fra ledelsen.

Hvis medlemmerne på den baggrund oplever uhensigtsmæssigheder, må man meget gerne kontakte sin tillidsrepræsentant, som kan formidle eksempler videre til forbundet.

Indretning af arbejdspladserne
Forbundets arbejdsmiljøudvalg arbejder videre med resultatet af medlemsundersøgelsen om medlemmernes ønsker til indretningen af fremtidens arbejdspladser i Skatteforvaltningen.

Resultatet af undersøgelsen vil senere blive afleveret til Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU).

Indretningen af de nye kontorer i Viborg bliver efter forbundets opfattelse ikke hensigtsmæssige, da der kommer til at sidde alt for mange medarbejdere i meget store storrumskontorer uden opdeling.

Forbundets arbejdsmiljøudvalg vil derfor tage kontakt til Administrations- og Servicestyrelsen for allerede nu at sikre en dialog omkring indretningen af de fremtidige lokaler i Frederikshavn, Ringe, Svendborg og Slagelse.

Årsregnskabet for 2020
Hovedbestyrelsen havde den første behandling af forbundets årsregnskab for 2020.

Regnskabet viser et overskud efter skat på 1,5 mio. kr. – først og fremmest på baggrund af kursgevinster på værdipapirer samt sparede mødeomkostninger på grund af coronanedlukningerne.

Hent NYT fra DTS nr. 17/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14