SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 20/2021

25. august 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 24. august 2021. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Corona
Nu er der generelt åbnet op for, at medarbejderne i Skatteforvaltningen igen fysisk kan møde op på arbejdspladsen.

For hele statens område er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i gang med at kigge på de fremtidige arbejdsformer – herunder vilkår for hjemmearbejdspladser. Styrelsens oplæg skal først behandles i regeringen, inden det senere på efteråret bliver præsenteret og evt. bliver gjort til genstand for trepartsforhandlinger.

Indtil da skal omfang og vilkår for hjemmearbejde aftales mellem personaleleder og medarbejder.

Der er allerede nu meldinger om, at dette håndteres meget forskelligt i de enkelte styrelser. Hvis der er medlemmer, som føler, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til deres ønsker og behov i forbindelse med individuelle aftaler om hjemmearbejde, opfordres man derfor til at tage kontakt til sin tillidsrepræsentant.

For Dansk Told & Skatteforbund er det afgørende, der fremadrettet fortsat skabes fleksible rammer omkring muligheden for hjemmearbejde med respekt for såvel arbejdspladsen som medarbejderens ønsker og behov. Under respekt for de overordnede regler på arbejdsmiljøområdet – men uden at disse bliver gjort til genstand for en rigid fortolkning, der hindrer hensigtsmæssige løsninger, som ledere og medarbejdere er enige om.

Forbundet er i konkret i dialog med Administrations- og Servicestyrelsen om medlemmernes ønsker til de fremtidige rammer for arbejdet i Skatteforvaltningen, og det er bl.a. aftalt, at formanden for forbundets Arbejdsmiljøudvalg, Allan Christensen, skal gennemgå resultatet af forbundets medlemsundersøgelse på et møde med direktør Claus Henrik Larsen og underdirektør Dorte-Pia Ravnsbæk.

Repræsentantskabsmøde
Dansk Told & Skatteforbund afholder ordinært repræsentantskabsmøde den 26. og 27. oktober 2021 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

På mødet skal der ud over status på forbundets arbejde siden kongressen i 2020 bl.a. ske behandling af regnskabet for 2020 samt foretages valg af formand og næstformand for styrelsesrettede TR-fora eller fagdirektørrettede TR-fagfora i Skattestyrelsen på de områder, hvor der har været mandatnedlæggelse siden kongressen i 2020 – eller hvor der er oprettet nye fagdirektørområder, og posten indtil videre derfor har været besat ved konstituering i hovedbestyrelsen.

Afløser for Ny Løn
Det forudses, at det nuværende lønsystem – også kaldet Ny Løn – bliver et tema i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2023.

For at Dansk Told & Skatteforbund bliver klædt på til det, besluttede hovedbestyrelsen, at der allerede nu nedsættes et lønpolitisk udvalg. I første omgang et snævert udvalg, der skal udarbejde kommissorium for det fremtidige udvalgsarbejde, hvor en bredere kreds af forbundets tillidsrepræsentanter kan blive inddraget.

Ansættelse af vikar
Chefkonsulent Jan Nørner er desværre langtidssygemeldt, og hovedbestyrelsen besluttede derfor at ansætte Nina Nyboe som vikar indtil videre for tre måneder.

Nina Nyboe er netop gået på pension fra sin stilling i Gældsstyrelsen, men har tidligere været ansat som faglig sekretær i Dansk Told & Skatteforbund og er derfor bekendt med sekretariatets arbejdsopgaver.

Hent NYT fra DTS nr. 20/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14