SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 21/2021

14. september 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 13. september 2021.

Mødet blev afholdt på Teams gav hovedbestyrelsen mulighed for en uformel drøftelse af status på en række aktuelle emner.

Hovedbestyrelsen havde bl.a. fokus på forskellige forhold omkring etablering af Skattestyrelsens to nye adresser i Viborg og Esbjerg.

Hovedbestyrelsen drøftede også medlemmernes tidsregistrering i Skatteforvaltningen. Der har været eksempler, der peger i retningen af, at Skatteforvaltningen fokuserer mere på tidsregistreringen, og at det derfor er vigtigt, at der generelt sker en korrekt tidsregistrering af arbejdstiden.

Punktet skal dog undersøges nærmere, inden der eventuelt kan gives en nærmere information og vejledning til medlemmerne omkring, hvad de skal være opmærksomme på i forbindelse med tidsregistreringen.

Hent NYT fra DTS nr. 21/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14